UK Police Developing EMP Device to Stop Electric Scooter Crimes

En ökning av kriminell verksamhet med elscootrar och elcyklar har fått den brittiska polisen att utveckla en elektromagnetisk puls (EMP)-enhet för att inaktivera elmotorerna i dessa fordon. Den växande populariteten av elektriska mikromobilitetsalternativ har gett individer bekväma och miljövänliga alternativ för transport. Men det har också öppnat dörrar för brottslingar på grund av fordonens hastighet, tillgänglighet och nästan tysta drift.

Försvarsforsknings- och tekniklaboratoriet, i samarbete med National Police Chiefs’ Council, utvecklar en bärbar EMP-enhet som kan fästas på en ryggsäck, liknande något ur filmen ”Ghostbusters”. Denna enhet kan sända ut en elektromagnetisk puls och störa kontrollkretsen hos en misstänkt elcykel eller elscooter, vilket resulterar i att dess elmotor stängs av. Ordföranden för National Police Chiefs’ Council, Gavin Stephens, har nämnt att enheten eventuellt kan bli tillgänglig om några månader.

Även om avsikten bakom denna utveckling är att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att gripa e-brottslingar, finns det farhågor om dess effektivitet. Att stänga av elmotorn kan fördröja flyktvägen för misstänkta, men det kommer troligtvis inte att helt stoppa dem. Brottslingar kan fortfarande trampa manuellt eller potentiellt utveckla härdade elcykelsystem som kan motstå en EMP-attack.

Dessutom finns det farhågor om den kollaterala skada som denna enhet kan orsaka. Eftersom enheten kräver en klar siktlösning till målet finns det risk för oavsiktligt påverkan på andra enheter i närheten, som smartphones. Förhoppningen är att enheten inte kommer att vara farlig för människor och andra enheter, men det finns inga garantier.

När den brittiska polisen fortsätter att utforska tekniska lösningar för att bekämpa brott med elscootrar, återstår det att se hur effektiva dessa åtgärder kommer att vara i praktiken. Även om utvecklingen av en EMP-enhet visar lovande resultat finns det fortfarande praktiska utmaningar och potentiella oavsiktliga konsekvenser som måste hanteras.

Vanliga frågor (FAQ):

1. Vad är en elscooter?
En elscooter är ett fordon som drivs av en elektrisk motor istället för en förbränningsmotor. Den får sin kraft från ett batteri och ger användaren en mer miljövänlig transportlösning.

2. Vad är en elcykel?
En elcykel, eller e-cykel, är en cykel som är utrustad med en elmotor. Elmotorn hjälper cyklisten att trampa och ger extra kraft för att underlätta cykling, särskilt i branta backar eller vid längre sträckor.

Källa:
– Electrive: [länk]
– Clean Energy Wire: [länk]
– Bloomberg: [länk]

Dessa länkar ger ytterligare information om elscooter- och elcykelindustrin samt relaterade marknadsprognoser.

By

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *