Increased Vehicle Theft and Break-ins Near University of Florida Campus

De senaste händelserna av fordonstjuveri och inbrott nära University of Florida campus i Gainesville har väckt oro för fordonsäkerheten i området. University of Florida Police Department (UFPD) har rapporterat om flera incidenter, såsom stöld av el-scootrar, elcyklar och motorcyklar.

Enligt UFPD:s rapport, daterad den 1 april 2024, var majoriteten av de stulna fordonen säkrade med kabellås eller kombinationslås och togs från den östra sidan av campus. Tyvärr har de stulna fordonen ännu inte återfunnits, och en utredning pågår för närvarande.

Förutom fordonstjuveri har det även rapporterats om inbrott i bilar på Parkeringar 4 och 8. Tjuvarna riktade in sig specifikt på bilar med ”mjuka tak” genom att dra ner eller skära upp taket för att snabbt ta sig in i bilarna. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde snabb åtkomst till bilarna för att stjäla värdesaker eller personliga tillhörigheter som var lämnade kvar inne i bilarna.

UFPD arbetar aktivt med att utreda dessa händelser för att kunna identifiera förövarna samt förhindra ytterligare stölder och inbrott. Det är dock viktigt att notera att liknande bilinbrott även har rapporterats till Gainesville Police Department i närheten av SW 13th Street mellan den 29 mars och 1 april 2024.

För att underlätta i utredningarna uppmanar UFPD alla som har information om dessa händelser eller misstänksam aktivitet i området att träda fram. De kan kontakta UFPD direkt på telefonnummer (352) 392-1111 eller lämna information anonymt genom UFPD Silent Witness portal.

Mot bakgrund av dessa händelser är det viktigt att studenter, lärare och personal fortsätter att vara vaksamma och vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fordon. Genom att parkera på välupplysta områden, använda säkrare låsmekanismer och ta bort värdesaker från sikte kan risken att bli ett mål för stöld minska avsevärt. Genom att samarbeta och vara uppmärksamma kan vi skapa en säkrare miljö för alla inom University of Florida-gemenskapen.

För mer information om brottsförebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder på campus, besök University of Florida Police Departments webbplats: police.ufl.edu.

Källor:
– UFPD Silent Witness portal: [länk](https://police.ufl.edu/contact/silent-witness/)
– University of Florida Police Department webbplats: [länk](https://police.ufl.edu)

By

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *