Michigan Poised to Expand Access to Electric Bikes on Trails

Michigan står inför att genomföra betydande förändringar i reglerna som styr användningen av elcyklar på stigar runt om i delstaten. Naturresursavdelningen planerar att presentera en ny markanvändningsorder för Naturresurskommissionen, vilket föreslår utökad tillgång för vissa typer av elcyklar på stigar där endast icke-motoriserade cyklar är tillåtna.

Medveten om den ökande populariteten för motorassisterad cykling i Michigan syftar delstaten till att göra denna aktivitet mer tillgänglig för entusiaster som föredrar elcyklar. Genom att tillåta elcyklar på naturstigar som förvaltas av Park- och Rekreationavdelningen eller Divisionen för Skogliga Resurser får fler cyklister möjligheten att njuta av naturen på ett sätt som passar deras preferenser och förmågor.

Ordern skulle tillåta elcyklar av Klass 1, utrustade med en motor som hjälper vid trampning, på vilken utmärkt naturstig som helst, inklusive de flesta stigar i delstatens parker. Dessutom skulle elcyklar av Klass 2, som är gasreglerade, tillåtas på samma stigar, förutsatt att cyklisterna får tillstånd från delstaten.

Denna utökade tillgång till stigar innefattar målet om inkludering. Personer med funktionsnedsättning, som kan dra nytta av användningen av helt motoriserade cyklar, kommer att ha samma möjlighet att njuta av Michigans naturliga landskap som andra.

Även om beslutet att tillåta elcyklar på flerfunktionsasfalterade stigar fortfarande kommer att vara upp till det lokala styrets bedömning, fastställer den nya ordern en enhetlig regel över hela delstaten för alla parker och rekreativa områden.

Som med alla förändringar finns det skilda åsikter i frågan. Spänningar mellan olika cyklister har resulterat i rättsfall och fall där personer har agerat självpåtaget polis angående användningen av elcyklar. Oro har också framförts angående säkerheten på grund av höga hastigheter och eventuell stigskador orsakade av elcyklar.

Dock hänvisar Naturresursavdelningen till erfarenheter från andra delstater som har utökat användningen av elcyklar och anger att det har varit minimala problem efter regelförändringar. Avdelningen hävdar att Klass 1-elcyklar förmodligen inte kommer att ha större inverkan på stigunderlaget än traditionella mountainbikeanvändare.

Naturresursavdelningen har samarbetat med olika aktörsgrupper, inklusive arbetsgrupper för icke-motoriserad verksamhet, för att samla in synpunkter och säkerställa ett heltäckande tillvägagångssätt till ordern. Allmän åsikt, tillgängliga enkäter och samråd med funktionshindersgruppen har spelat centrala roller i utformningen av förslaget.

Om ordern genomförs kommer uppdaterad skyltning vid stigarnas början att installeras för att återspega de nya reglerna för elcyklar. Dessutom kommer en enkät som är tillgänglig via en QR-kod att möjliggöra att individer kan dela sina tankar om elcyklar på naturstigar.

Naturresursavdelningen planerar att granska effekterna av elcykelanvändning på naturstigar efter ett år. Beroende på resultaten kan ordern antingen återkallas om negativa effekter upptäcks eller upprätthållas om ingen skadlig påverkan observeras.

I ett försök att anamma det föränderliga landskapet för cykling och ge större tillgång till friluftsliv kan Michigans ändringar i reglerna för elcyklar inleda en ny era för cyklister över hela delstaten.

Källa: example.com

Vanliga Frågor

By

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *