The Battle to Halt the Sale of Unsafe E-Bike Batteries Continues

Staden New York har kämpat med att genomdriva förbudet mot försäljning och uthyrning av elcykel- och andra mikromobilitetsbatterier som inte har certifierats som säkra. Trots ansträngningar från stadsmyndigheterna har stora återförsäljare som Amazon och Target, liksom lokala elcykelbutiker, fortsatt att sälja dessa potentiellt farliga enheter.

Online-säljare har varit särskilt olydiga, med staden som har utfärdat stämningsansökningar till 10 stora batteriförsäljare som envist har sålt ocertifierade enheter. Bland dessa säljare finns även Amazon, den största återförsäljaren av dem alla. Department of Consumer & Worker Protection (DCWP) har utfört över 500 inspektioner och utfärdat över 150 stämningsansökningar till fysiska butiker i ett försök att genomföra förbudet. Dessutom har det skickats stämningsbrev till online-återförsäljare.

Säkerhetsfrågor är en viktig angelägenhet i denna kamp. Antalet bränder orsakade av litiumjonbatterier har stadigt ökat och nådde 268 förra året. Dessa bränder är svåra att släcka och inträffar ofta inom bostäder eller elcykelbutiker. Totalt har det varit 735 elcykelbränder i New Yorks fem stadsdelar, vilket har resulterat i 447 skadade och 29 dödsfall.

För att vända denna farliga trend är det avgörande att eliminera användningen av osäkra och otestade batterier. Organisationen UL Solutions, som främjar säkerhetsstandarder, betonar förekomsten av en svart marknad för ocertifierade batterier. Dejan Gakovic, verksamhetsutvecklingschef för mikromobilitet på UL Solutions, understryker behovet av att informera konsumenterna om att endast köpa certifierade produkter.

Stadsfullmäktige har vidtagit olika åtgärder för att adressera problemet, inklusive lagar som kräver att elcykelbutiker sätter upp instruktioner för användning och förvaring av certifierade batterier. Straffet har även skärpts för försäljning och uthyrning av ocertifierade batterier. Andra förslag, som att kräva att matleveransappar tillhandahåller förare med certifierade batterier, har dock inte fått stöd.

Medan ansträngningarna för att genomdriva förbudet fortsätter kommer DCWP att få befogenhet att tillfälligt stänga företag som upprepat bryter mot förbudet från och med september. Kravet på licens för elcykelbutiker, som skulle ha gett staden möjlighet att upphäva licenser, fick däremot inte stöd. Trots detta fortsätter kampen mot försäljningen av osäkra elcykelbatterier att vara viktig för att säkerställa allmänhetens säkerhet.

Elcykelindustrin har sett en betydande tillväxt de senaste åren, drivet av den ökande efterfrågan på miljövänliga transportalternativ. Enligt marknadsprognoser förväntas den globala elcykelmarknaden nå 46,04 miljarder dollar år 2026, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,1% från 2019 till 2026. Denna tillväxt kan tillskrivas faktorer som stigande bränslekostnader, regeringsinitiativ för att främja elbilar och den ökande medvetenheten om miljöskydd.

Men försäljningen och användningen av ocertifierade elcykelbatterier har blivit en stor oro både för konsumenter och tillsynsmyndigheter. Staden New York har varit i spetsen för ansträngningarna att genomdriva förbudet mot försäljning och uthyrning av dessa ocertifierade batterier. Trots dessa ansträngningar har stora återförsäljare som Amazon och Target, liksom lokala elcykelbutiker, fortsatt att sälja dessa ocertifierade batterier.

En av de största utmaningarna i att genomdriva förbudet är att online-säljare inte följer reglerna. Staden har utfärdat stämningsansökningar till 10 stora batteriförsäljare, inklusive Amazon, för att de envist säljer ocertifierade enheter. Department of Consumer & Worker Protection (DCWP) har genomfört över 500 inspektioner och utfärdat över 150 stämningsansökningar till fysiska butiker. Stämningsbrev har även skickats till online-återförsäljare.

Säkerhetsfrågor är en stor utmaning i denna kamp. Litiumjonbatterier, som vanligtvis används i elcyklar, har kopplats till bränder som är svåra att släcka. Bara förra året var det 268 bränder orsakade av dessa batterier. I New York City har det totalt varit 735 bränder orsakade av elcykelbatterier, vilket har resulterat i många skador och dödsfall.

För att lösa detta problem är det avgörande att eliminera användningen av osäkra och otestade batterier. Organisationer som UL Solutions har uppmärksammat förekomsten av en svart marknad för ocertifierade batterier. De betonar behovet av att informera konsumenterna om vikten av att endast köpa certifierade produkter.

Stadsfullmäktige har vidtagit olika åtgärder för att tackla problemet. Elcykelbutiker måste nu sätta upp instruktioner för användning och förvaring av certifierade batterier. Straffet för försäljning och uthyrning av ocertifierade batterier har även skärpts. Men förslaget att kräva att matleveransapparna tillhandahåller förarna certifierade batterier har inte fått stöd.

Genomdrivandet av förbudet kommer att bli ännu strängare de kommande månaderna. Från och med september kommer DCWP att få befogenhet att tillfälligt stänga företag som upprepat bryter mot förbudet. Förslaget om licenskrav för elcykelbutiker, som skulle ha gett staden möjlighet att suspendera och återkalla licenser, fick inte heller stöd.

Trots dessa hinder förblir kampen mot försäljningen av osäkra elcykelbatterier viktig för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Det är nödvändigt att konsumenterna informeras om riskerna med ocertifierade batterier och uppmuntras att endast köpa certifierade produkter.

För mer information om elcykelindustrin och relaterade nyheter, kan du besöka pålitliga källor som E-Bike Times och Bicycling.com. Dessa webbplatser ger omfattande täckning av branschen, marknadsprognoser och de senaste utvecklingarna inom elcykelteknik och säkerhetsstandarder.

Vanliga frågor om osäkra elcykelbatterier

Vad är ett osäkert elcykelbatteri?

Ett osäkert elcykelbatteri är en batterienhet som inte har genomgått certifiering för att säkerställa att den uppfyller säkerhetsstandarder. Dessa batterier kan vara mer benägna att orsaka bränder eller andra faror.

Vad är risken med osäkra elcykelbatterier?

Risken med osäkra elcykelbatterier är att de kan orsaka bränder eller explodera, vilket kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Dessa batterier kan också vara mindre tillförlitliga och kan potentiellt skada elcyklens prestanda.

Vad görs för att stoppa försäljningen av osäkra elcykelbatterier?

Stadsmyndigheterna vidtar olika åtgärder för att stoppa försäljningen av osäkra elcykelbatterier. Detta inkluderar att utfärda stämningsansökningar, skicka stämningsbrev, öka straffen för ocertifierade batterier och införa krav på instruktioner för användning och förvaring av certifierade batterier.

By

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *