Michigan Prepares to Embrace Electric Bikes for Inclusive Outdoor Cycling

Michigan przygotowuje się do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w rowerowaniu na świeżym powietrzu, zezwalając na korzystanie z rowerów elektrycznych na szlakach parku stanowego. Departament Zasobów Naturalnych Michigan (DNR) przedstawi nowy porządek użytkowania ziemi Komisji Zasobów Naturalnych, mający na celu uczynienie jazdy na rowerze bardziej dostępną i dostępną dla szerszego grona osób.

Zgodnie z proponowanym porządkiem, pewne klasy rowerów elektrycznych będą dozwolone na szlakach. Klasy 1 rowerów elektrycznych, które mają wspomaganie pedałowania i mogą osiągać prędkości do 20 mil na godzinę, będą dozwolone na torach ziemnych. Klasy 2 rowery elektryczne, wyposażone w przepustnicę i oferujące taką samą prędkość jak Klasy 1, będą autoryzowane zarówno dla dróg utwardzonych, jak i nieutwardzonych, ale tylko za zgodą stanu. Osoby z ograniczeniami ruchowymi będą mogły korzystać z rowerów elektrycznych klasy 2 na szlakach parku stanowego, pod warunkiem uzyskania rocznego zezwolenia na użytkowanie terenu od DNR.

Celem DNR jest poprawa dostępności i stworzenie możliwości dla osób z ograniczeniami fizycznymi, osób starszych i wszystkich, którzy potrzebują pomocy podczas jazdy na rowerze. Poprzez wprowadzenie rowerów elektrycznych, które wymagają pedałowania (klasa 1), korzyści zdrowotne związane z jeździectwem na rowerze pozostają nienaruszone.

Decyzja o zezwoleniu na korzystanie z rowerów elektrycznych na szlakach parku stanowego wzbudziła obawy dotyczące bezpieczeństwa i potencjalnych uszkodzeń nawierzchni szlaków. Jednak DNR wskazuje na doświadczenia innych stanów i gmin, które już poszerzyły dostęp do rowerów elektrycznych, zauważając, że niewiele problemów zostało zgłoszonych w wyniku tego rozwiązania. Ponadto, DNR twierdzi, że rowery elektryczne nie spowodują większych uszkodzeń nawierzchni szlaków niż tradycyjne rowery górskie i inni użytkownicy szlaków.

Jeśli porządek użytkowania terenu zostanie zatwierdzony, może zostać wprowadzony już w połowie lipca. DNR planuje śledzić wpływ korzystania z rowerów elektrycznych na naturalne szlaki przez rok; w przypadku jakichkolwiek negatywnych skutków, porządek zostanie odwołany. Ten postępowy krok ma potencjał do rewolucjonizacji rowerowania na świeżym powietrzu w Michigan, sprzyjając włączeniu społecznemu i zapewniając ekscytujące doświadczenie dla szerszego grona entuzjastów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

By

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *