Michigan Poised to Expand Access to Electric Bikes on Trails

Michigan står i ferd med å gjennomføre betydelige endringer i reglene for bruk av elektriske sykler på stier over hele staten. Departementet for naturressurser (DNR) skal legge frem en ny bruksordre for Naturressurskommisjonen, der det foreslås utvidet tilgang for visse klasser av elektriske sykler på stier der kun ikke-motoriserte sykler er tillatt per nå.

Med erkjennelsen av den økende populariteten til motorassistert sykling i Michigan, ønsker staten å gjøre denne aktiviteten mer tilgjengelig for entusiaster som foretrekker el-sykler. Ved å tillate elektriske sykler på naturlige stier som administreres av Park- og rekreasjonsdivisjonen eller Skogressursdivisjonen, vil flere syklister få muligheten til å nyte naturen på sin egen måte basert på sine preferanser og ferdigheter.

Denne ordren vil tillate klasse 1 elektriske sykler, utstyrt med en motor som hjelper til under tråkking, på hvilken som helst utpekt naturlig sti, inkludert de fleste statlige parkstier. I tillegg vil klasse 2 elektriske sykler, som er gasskontrollerte, også være tillatt på de samme stiene, forutsatt at rytterne får tillatelse fra staten.

Denne utvidelsen av tilgangen til stier omfatter målet om inkludering. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, som kan dra nytte av bruk av fullt motoriserte sykler, vil få samme mulighet til å nyte Michigans naturlandskap som sine medmennesker.

Mens beslutningen om å tillate el-sykler på flerbruksforbundne asfalterte stier fortsatt vil være opp til lokale myndigheter, etablerer den nye ordren en ensartet regel for hele staten for alle parker og rekreasjonsområder.

Som med enhver endring er det ulike meninger om saken. Spenninger mellom ulike syklister har resultert i rettstvister og tilfeller der enkeltpersoner har tatt på seg selv å håndheve bruken av elektriske sykler. Bekymringer er også blitt reist angående sikkerheten på grunn av høy hastighet og potensielle skader på stien forårsaket av el-sykler.

Likevel viser DNR til erfaringer fra andre stater som har utvidet bruken av elektriske sykler, og indikerer at det har vært minimale problemer etter endringer i reglene. Departementet påpeker at klasse 1 el-sykler sannsynligvis ikke vil ha større påvirkning på stistrukturer enn tradisjonelle terrengsykler.

DNR har samarbeidet med ulike interessentgrupper, inkludert grupper som arbeider med ikke-motoriserte kjøretøy, for å samle innspill og sikre en helhetlig tilnærming til ordren. Folkets meninger, tilgjengelige undersøkelser og konsultasjon med handikappede samfunn har spilt en viktig rolle i utformingen av forslaget.

Hvis ordren blir gjennomført, vil det bli installert oppdaterte skilt ved stiinnganger som gjenspeiler de nye reglene for el-sykler. I tillegg vil en undersøkelse tilgjengelig via en QR-kode gi enkeltpersoner muligheten til å dele sine synspunkter om elektriske sykler på naturlige stier.

Departementet for naturressurser planlegger å evaluere konsekvensene av bruk av el-sykler på naturlige stier etter ett år. Avhengig av resultatene kan ordren enten bli opphevet hvis negative effekter oppdages, eller opprettholdes hvis ingen skadelige virkninger observeres.

Som et forsøk på å omfavne den endrende landskapet innen sykling og tilby større tilgang til utendørsrekreasjon, kan Michigans foreslåtte endringer i reguleringen av elektriske sykler innlede en ny æra for syklister over hele staten.

Ofte stilte spørsmål

By

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *