The Battle to Halt the Sale of Unsafe E-Bike Batteries Continues

Denne artikkelen tar for seg problemet med salg og utleie av farlige elsykkelbatterier som ikke er sertifisert som trygge. Byen New York har slitt med å håndheve forbudet mot salg og utleie av elsykkel- og andre mikromobilitetsbatterier som ikke er godkjent som trygge. Til tross for innsatsen fra byens tilsynsmyndigheter har store forhandlere som Amazon og Target, samt lokale elsykkelbutikker, fortsatt å selge disse potensielt farlige enhetene.

Særlig nettbaserte selgere har vist seg å være lite samarbeidsvillige, og byen har utstedt stevninger til 10 store batteriforhandlere som vedvarende har solgt usertifiserte enheter. Blant disse selgerne finner vi Amazon, den største forhandleren av dem alle. Avdelingen for forbruker- og arbeidstakerbeskyttelse (DCWP) har gjennomført over 500 inspeksjoner og utstedt mer enn 150 stevninger til mur-og-mørtel-forhandlere i et forsøk på å håndheve forbudet. I tillegg er det sendt stansingsbrev til nettbaserte forhandlere.

Sikkerhet er et viktig tema i denne kampen. Antallet branner forårsaket av litium-ion-batterier har økt jevnt, og i fjor var det hele 268 branner. Disse brannene er vanskelige å slokke og oppstår ofte i boligenhetene eller elsykkelbutikkene. Totalt har det vært 735 elsykkelbranner i New York Citys fem bydeler, som har ført til 447 skader og 29 dødsfall.

For å snu denne farlige trenden, er det avgjørende å eliminere bruken av usikre og ikke-testede batterier. UL Solutions, en organisasjon som fremmer sikkerhetsstandarder, peker på eksistensen av et svart marked for usertifiserte batterier. Dejan Gakovic, forretningsutviklingsleder for mikromobilitet hos UL Solutions, legger vekt på behovet for å opplyse forbrukerne om å kjøpe bare sertifiserte produkter.

Bystyret har implementert ulike tiltak for å håndtere problemet, blant annet lover som krever at elsykkelbutikker skal legge ut instruksjoner for bruk og oppbevaring av sertifiserte batterier. Straffene for salg og utleie av usertifiserte batterier har også blitt skjerpet. Imidlertid har forslag om å pålegge matleveringsapper å utstyre sjåfører med sertifiserte batterier ikke fått støtte.

Mens innsatsen for å håndheve forbudet fortsetter, vil DCWP fra september få myndighet til midlertidig å stenge virksomheter som gjentatte ganger bryter forbudet. Kravet om lisens for elsykkelbutikker, som ville gitt byen makt til å suspendere og trekke tilbake lisenser, fikk imidlertid ikke nok støtte. Likevel, kampen mot salg av farlige elsykkelbatterier er fortsatt avgjørende for å sikre offentlig sikkerhet.

Elsykkelbransjen har opplevd betydelig vekst de siste årene, drevet av økende etterspørsel etter miljøvennlige transportalternativer. Ifølge markedsmessige prognoser forventes det globale elsykkelmarkedet å nå 46,04 milliarder dollar innen 2026, med en årlig vekstrate (CAGR) på 6,1% fra 2019 til 2026. Denne veksten kan tilskrives faktorer som økende drivstoffkostnader, myndighetenes initiativer for å fremme elektriske kjøretøy og økende bevissthet om miljøvern.

Imidlertid har salg og bruk av usertifiserte elsykkelbatterier blitt et stort bekymringsområde både for forbrukere og myndigheter. Byen New York har vært i front når det gjelder å håndheve forbudet mot salg og utleie av disse potensielt farlige enhetene. Til tross for disse innsatsene har store forhandlere som Amazon og Target, samt lokale elsykkelbutikker, fortsatt å selge disse usertifiserte batteriene.

En av hovedutfordringene med å håndheve forbudet er manglende samarbeid fra nettbaserte selgere. Byen har utstedt stevninger til 10 store batteriforhandlere, inkludert Amazon, for vedvarende salg av usertifiserte enheter. Avdelingen for forbruker- og arbeidstakerbeskyttelse (DCWP) har gjennomført over 500 inspeksjoner og utstedt mer enn 150 stevninger til mur-og-mørtel-forhandlere. Stansingsbrev er også sendt til nettbaserte forhandlere.

Sikkerhetsbekymringer er et stort tema i denne kampen. Litium-ion-batterier, som er vanlig brukt i elsykler, har blitt knyttet til branner som er vanskelige å slokke. Bare i fjor var det 268 branner forårsaket av disse batteriene. I New York City har det totalt vært 735 elsykkelbranner, med mange skader og dødsfall som resultat.

For å håndtere dette problemet er det avgjørende å eliminere bruken av usikre og ikke-testede batterier. Organisasjoner som UL Solutions har pekt på eksistensen av et svart marked for usertifiserte batterier. De legger vekt på behovet for å opplyse forbrukerne om viktigheten av å kun kjøpe sertifiserte produkter.

Bystyret har implementert ulike tiltak for å takle problemet. Elsykkelbutikker er nå pålagt å legge ut instruksjoner for bruk og oppbevaring av sertifiserte batterier. Straffene for salg og utleie av usertifiserte batterier har også blitt skjerpet. Imidlertid har forslag om å pålegge matleveringsapper å utstyre sjåfører med sertifiserte batterier ikke fått nok støtte.

Håndhevelsen av forbudet blir strengere i de kommende månedene. Fra september får DCWP myndighet til midlertidig å stenge virksomheter som gjentatte ganger bryter forbudet. Imidlertid fikk forslaget om lisenskrav for elsykkelbutikker, som ville gitt byen makt til å suspendere og trekke tilbake lisenser, ikke nok støtte.

Til tross for disse hindringene er kampen mot salg av farlige elsykkelbatterier fortsatt avgjørende for å sikre offentlig sikkerhet. Det er viktig at forbrukerne blir opplyst om risikoen forbundet med usertifiserte batterier og oppfordres til å kun kjøpe sertifiserte produkter.

For mer informasjon om elsykkelbransjen og relaterte nyheter, kan du besøke anerkjente kilder som E-Bike Times og Bicycling.com. Disse nettstedene gir omfattende dekning av bransjen, markedsmessige prognoser og de siste utviklingene innen elsykkelteknologi og sikkerhetsstandarder.

[Kilde](https://www.youtube.com/embed/YwBUyZcqLTE)

By

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *