The EU Champions Cycling as a Sustainable and Economic Movement

EU on asettanut merkittävän tavoitteen tukea pyöräilijöitä ja tunnustaa pyöräilyn terveellisenä liikennemuotona, joka ansaitsee entistä suurempaa panostusta. Euroopan pyöräilyjulistuksessa EU kehottaa viranomaisia kaikkialla unionissa asettamaan pyöräilijöiden parantuneen liikennöitävyyden etusijalle julkisessa liikenteessä, parantamaan pyöräilyyn liittyvää lainsäädäntöä ja lisäämään panostuksia alalle.

Sen sijaan että luotettaisiin suoraan virkamiesten lainauksiin, on selvää, että EU tunnustaa pyöräilyn moninaiset hyödyt. EU:n liikennekomissaari Adina Valean korostaa, että pyöräily vähentää saastumista, helpottaa kaupunkien ruuhkia ja edistää terveellisempiä elämäntapoja. Omaksumalla pyöräilyn EU sopeutuu teollisuusstrategiaansa ja tavoitteisiinsa, edistäen kestävämpää ja menestyvämpää tulevaisuutta.

Yksi huomionarvoinen kehityssuunta on sähköpyörien suosion räjähdysmäinen kasvu, mikä mahdollistaa pidempien matkojen kulkemisen. Jatkuvan kasvun myötä Saksan Volker Wissing korostaa tarvetta laajentaa liikenneinfrastruktuuria sähköpyörien mukauttamiseksi ja niiden helpottamiseksi junissa ja busseissa.

EU:n julistuksen täyden potentiaalin hyödyntämiseksi se vaatii kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia toimimaan. Työmatkapyöräilyn tukeminen, polkupyöräparkkien tarjoaminen ja sähköpyörien tarjoaminen kuuluvat ehdotettujen aloitteiden joukkoon. Lisäksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto sitoutuvat parantamaan infrastruktuuria varmistaakseen pyöräilijöiden turvallisuuden ja luodakseen yhtenäiset pyöräilyverkostot kaupungeissa.

Julistus korostaa myös sähköpyörien lataustarpeiden huomioimisen tärkeyttä kaupunkisuunnittelussa vastaamaan latauspisteiden kysyntään. Lisäksi se kannustaa Euroopan teollisuutta lisäämään sähköisten ja tavallisten polkupyörien tuotantoa. Matkailupyöräilyn edistäminen ja alan kehityksen tietojen keräämisen parantaminen ovat myös julistuksessa esitettyjä painopisteitä.

Eurooppalainen pyöräteollisuuden liitto toivottaa tämän julistuksen lämpimästi tervetulleeksi merkittävänä virstanpylväänä pyöräilyn hyötyjen ja kehityksen edistämisessä Euroopan unionissa. Tunnustetaan työpaikkojen luomisen mahdollisuus ja sen vaikutus liiton vihreään siirtymään ja teollisuuteen, julistus toimii ohjaavana kompassina sekä EU:n että kansallisten tasojen päättäjille.

Yhteenvetona EU:n tuki pyöräilylle kestävänä ja taloudellisesti kannattavana liikkeenä lähettää voimakkaan viestin. Investointien lisäämisen ja infrastruktuurin parantamisen myötä pyöräily voi edelleen menestyä Euroopassa, vahvistaa yksilöitä, ratkaista ympäristöhaasteita ja luoda vihreämpää tulevaisuutta.

Euroopan unionin pyöräilyala jatkaa lupaavaa kasvua ja potentiaalia. Markkinoiden ennusteiden mukaan polkupyörien, erityisesti sähköpyörien, kysynnän odotetaan kasvavan. Research and Marketsin raportin mukaan Euroopan sähköpyörämarkkinoiden arvioidaan saavuttavan 20 miljardin euron arvon vuoteen 2027 mennessä, jossa vuotuinen kasvuvauhti on 9,6 prosenttia.

Yksi kasvua ajavista tekijöistä on pyöräilyn hyötyjen kasvava tunnustaminen niin yksilöille kuin ympäristölle. Kuten artikkelissa mainittiin, pyöräily vähentää saastumista ja lievittää kaupunkien ruuhkia, mikä tekee siitä kestävän liikennemuodon. Lisäksi pyöräily edistää terveellisempiä elämäntapoja, käsitellen julkisen terveydenhuollon huolia, kuten istumatyön aiheuttamaa liikunnan puutetta ja ylipainoa.

Sähköpyörien kysynnän kasvuun vastaaminen tuo alalle useita haasteita liittyen infrastruktuuriin ja integrointiin muiden liikennemuotojen kanssa. Saksan Volker Wissing korostaa pyöräinfrastruktuurin laajentamisen tarvetta sähköpyörien mukauttamiseksi ja niiden integroimiseksi julkisen liikenteen järjestelmiin. Tähän kuuluu pyöräparkkien erityisalueiden tarjoaminen juna- ja linja-autoasemilla sekä pyöräilijöiden helppo pääsy julkisen liikenteen palveluihin.

Julistus korostaa myös sähköpyörien lataustarpeiden huomioimisen tärkeyttä kaupunkisuunnittelussa. Tämä tarkoittaa riittävän latauspisteiden verkoston luomista tukemaan kasvavaa sähköpyöräilijöiden määrää. Se tarjoaa mahdollisuuden Euroopan teollisuudelle lisätä tuotantoa ja innovaatiota sähköpyöräteknologiassa vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Julistus korostaa myös pyöräilyn potentiaalia matkailun edistäjänä. Edistämällä matkailupyöräilyä ala voi houkutella vierailijoita ja tuottaa taloudellisia hyötyjä paikallisille yhteisöille. Lisäksi pyöräilysektorin kehityksen tiedonkeruun parantaminen auttaa päättäjiä tekemään perusteltuja päätöksiä ja kohdentamaan resursseja tehokkaasti.

Pyöräilyn hyötyjen täysimääräiseksi saavuttamiseksi julistus kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia toimiin. Tähän kuuluu esimerkiksi aloitteita, kuten työmatkapyöräilyn tukeminen, pyöräparkkien infrastruktuuriin investoiminen ja sähköpyörien tarjoaminen vaihtoehtoisena liikennemuotona. Sitoutuminen Euroopan komissiolta, Euroopan parlamentilta ja Euroopan neuvostolta infrastruktuurin parantamiseen ja pyöräilijöiden turvallisuuden varmistamiseen osoittaa yhteisen ponnistuksen asettaa pyöräily etusijalle EU:ssa.

Päätelmäksi Euroopan unionin tuki pyöräilylle kestävänä ja taloudellisesti kannattavana liikkeenä on merkittävä virstanpylväs alalle. Markkinoiden ennusteiden ja infrastruktuuriin tehtävien investointien myötä pyöräilyllä on potentiaalia menestyä Euroopassa. Priorisoimalla pyöräilyä EU pyrkii voimaannuttamaan yksilöitä, käsittelemään ympäristöhaasteita ja edistämään vihreämpää tulevaisuutta.

Tietoa Euroopan pyöräilyteollisuudesta voit löytää Euroopan pyöräilijöiden liiton verkkosivuilta osoitteesta ecf.com.

[upota]https://www.youtube.com/embed/zCRKvDyyHmI[/upota]

UKK (Usein Kysytyt Kysymykset)

By

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *