Michigan Poised to Expand Access to Electric Bikes on Trails

Michigan er på vej til at implementere betydelige ændringer i reglerne for brugen af ​​elektriske cykler på stier over hele staten. Natural Resources Department (DNR) er ved at fremlægge en ny ordre om jordanvendelse for Natural Resources Commission, der foreslår udvidet adgang for visse klasser af elektriske cykler på stier, hvor kun ikke-motoriserede cykler er tilladt i øjeblikket.

I erkendelse af den voksende popularitet af motorassisteret cykling i Michigan har staten til hensigt at gøre denne aktivitet mere tilgængelig for entusiaster, der foretrækker e-cykler. Ved at tillade elektriske cykler på naturlige overfladestier, der administreres af Parks and Recreation Division eller Forest Resources Division, vil flere ryttere få mulighed for at nyde naturen på en måde, der passer til deres præferencer og evner.

Ordenen vil tillade elektriske cykler af klasse 1, der er udstyret med en motor, der hjælper med at træde, på enhver mærket naturlig sti, herunder de fleste statsparkstier. Derudover vil klasse 2 elektriske cykler, der er throttelstyret, være tilladt på de samme stier, forudsat at rytterne sikrer tilladelse fra staten.

Denne udvidelse af adgangen til stier omfatter målet om inklusion. Mennesker med handicap, der kan have gavn af brugen af ​​fuldt motoriserede cykler, vil have samme mulighed for at nyde Michigans naturlandskaber som deres jævnaldrende.

Mens beslutningen om at tillade e-cykler på flerbrugerpavede stier stadig vil være underlagt den lokale regerings skøn, etablerer den nye orden en ensartet regel for hele staten for alle parker og rekreative områder.

Som med enhver ændring er der forskellige meninger om emnet. Spændinger mellem forskellige ryttere har resulteret i retssager og tilfælde, hvor enkeltpersoner har taget loven i egen hånd, når det kommer til brugen af ​​elektriske cykler. Der er også rejst bekymringer vedrørende sikkerhed på grund af høje hastigheder og potentiel stiskade forårsaget af e-cykler.

DNR henviser dog til erfaringer fra andre stater, der har udvidet brugen af elektriske cykler, og angiver minimale problemer efter regelændringerne. Departementet hævder, at klasse-1 e-cykler sandsynligvis ikke vil have mere indflydelse på stierne end traditionelle mountainbikecyklister.

DNR har arbejdet med forskellige interessentgrupper, herunder arbejdsgrupper for ikke-motoriserede transportmidler, for at indhente input og sikre en omfattende tilgang til ordren. Offentlig mening, tilgængelige undersøgelser og konsultationer med handicapfællesskabet har spillet en vigtig rolle i udformningen af ​​forslaget.

Hvis ordren implementeres, vil der blive installeret opdaterede skilte ved stiens start, der afspejler de nye regler for e-cykler. Derudover vil en undersøgelse tilgængelig via en QR-kode give enkeltpersoner mulighed for at dele deres tanker om elektriske cykler på naturlige stier.

Natural Resources Department planlægger at gennemgå virkningerne af e-cykelbrug på naturlige overfladestier efter et år. Afhængigt af resultaterne kan ordren enten ophæves, hvis der identificeres negative virkninger, eller opretholdes, hvis der ikke observeres skadelige effekter.

I et forsøg på at omfavne udviklingen inden for cykling og giver større adgang til udendørs rekreation kunne Michigans foreslåede ændringer til elektriske cykelregler indvarsle en ny æra for ryttere over hele staten.

FAQ:

Q: Hvilke typer elektriske cykler vil være tilladt på stier i Michigan?
A: Klasse 1 elektriske cykler, der har en motor, der hjælper med at træde, og klasse 2 elektriske cykler, der er throttelstyret, vil være tilladt.

Q: Vil tilladelsen til brug af elektriske cykler på flerbrugerpavede stier afhænge af den lokale regerings skøn?
A: Ja, beslutningen om at tillade e-cykler på flerbrugerpavede stier vil være op til den lokale regering.

Q: Hvad med sikkerheden ved brug af elektriske cykler?
A: Der er bekymringer vedrørende sikkerheden, da e-cykler kan opnå høje hastigheder og eventuelt forårsage stiskade. Dog viser erfaringer fra andre stater, der har udvidet brugen af ​​elektriske cykler, minimale problemer efter regelændringerne.

Q: Hvordan har DNR inddraget stakeholdergrupper i beslutningsprocessen?
A: DNR har arbejdet med forskellige interessentgrupper, herunder arbejdsgrupper for ikke-motoriserede transportmidler, og indhentet offentlig feedback gennem tilgængelige undersøgelser. De har også konsulteret med handicapfællesskabet for at tage deres behov i betragtning.

Q: Hvad sker der, hvis ordren implementeres?
A: Hvis ordren implementeres, vil der installeres opdaterede skilte ved stiens start for at informere om de nye regler for e-cykler. Der vil også være en undersøgelse tilgængelig via en QR-kode til indsamling af feedback fra enkeltpersoner. Efter et år vil DNR gennemgå virkningerne af e-cykelbrug på naturlige stier og træffe en beslutning baseret på resultaterne.

Kilder:
– [link til kilde 1](https://www.example.com)
– [link til kilde 2](https://www.example.com)

By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *