Bosch eBike Systems – Shaping the Future of E-Bike Mobility

Bosch eBike Systems je spoločnosť, ktorá existuje, aby formovala budúcnosť pohyblivosti e-bicyklov prostredníctvom inovatívnych produktov a digitálnych služieb. Ich portfólio obsahuje vysoko efektívne pohonné systémy a prvý sériovo vyrobený ABS pre e-bicykle, ako aj prepojené cyklistické riešenia. Zaujímajú sa o všetky sektory cyklistických produktov, od každodenných trás cez mesto až po príjemné túry po vidieku, ale aj športové dobrodružstvá v horách. Cieľom spoločnosti Bosch eBike Systems je ponúkať e-bikrom správny pohonný systém (pohonné jednotky, batérie, displeje a aplikácie) pre každú potrebu a každú oblasť využitia, aby poskytli jedinečný zážitok z jazdy.

V snahe o neustále zlepšenie svojich produktov a poskytovanie lepšieho užívateľského zážitku predstavila spoločnosť Bosch eBike Systems nové aktualizácie svojho inteligentného systému pre e-bicykle. Medzi hlavné novinky patria automaticky striedajúce sa displeje, možnosť prispôsobenia kombinácie jazdných režimov a integrácia monitorov srdcovej frekvencie a informácií na displejoch a v aplikácii. Taktiež je k dispozícii nový displej s grafmi výškového profilu, údajmi o výkone a používaných režimoch jazdy. S-Pedelecs majú navyše nový obmedzovací režim, ktorý obmedzuje podporu rýchlosti na 25 km/h.

Bosch eBike Systems spolupracuje s viac ako 100 poprednými značkami bicyklov na celom svete, ktoré využívajú ich modulárne produkty. Spoločnosť je súčasťou skupiny Bosch a využíva technológie a know-how tejto skupiny. Bosch Group je vedúcim svetovým dodávateľom technológií a služieb so širokým portfóliom v oblasti mobility, priemyselnej technológie, spotrebiteľských výrobkov a energetiky a stavebnej technológie. Spoločnosť sa zameriava na rozvoj pripojených domov, priemyslu 4.0 a prepojenej mobility. Cieľom Bosch Group je poskytovať zákazníkom spojené riešenia z jediného zdroja. Bosch si kládne za cieľ uľahčiť pripojený život prostredníctvom produktov a riešení, ktoré obsahujú umelú inteligenciu. Ich produkty a služby inovatívne zlepšujú kvalitu života a poskytujú nadšenie. Spoločnosť Bosch vytvára technológie “Invented for life”, s výhľadom na udržateľnú, bezpečnú a vzrušujúcu mobilitu.

Bosch Group tvorí Robert Bosch GmbH a približne 470 dceřiných a regionálnych spoločností pôsobiacich vo viac ako 60 krajinách. Spolu so svojimi obchodnými partnermi pokrýva takmer všetky krajiny sveta prostredníctvom svojej globálnej siete výroby, inžinierstva a predaja. Inovatívna sila je základom pre budúci rast spoločnosti. Bosch zamestnáva asi 90 000 pracovníkov na 136 miestach výskumu a vývoja, vrátane približne 48 000 softvérových inžinierov.

FAQ:

1. Čo je spoločnosť Bosch eBike Systems?
Spoločnosť Bosch eBike Systems je spoločnosť, ktorá formuje budúcnosť e-bicyklov prostredníctvom inovatívnych produktov a digitálnych služieb. Ich portfólio zahŕňa pohonné systémy pre e-bicykle, ABS pre e-bicykle a prepojené cyklistické riešenia.

2. Aké sú hlavné novinky v inteligentnom systéme pre e-bicykle od spoločnosti Bosch eBike Systems?
Hlavné novinky zahŕňajú automaticky striedajúce sa displeje, prispôsobiteľnú kombináciu jazdných režimov a integráciu monitorov srdcovej frekvencie a informácií na displejoch a v aplikácii. Je tiež k dispozícii nový displej s výškovým profilom, výkonom a režimmi jazdy. S-Pedelecs majú nový obmedzovací režim na rýchlosť 25 km/h.

3. S kým spolupracuje spoločnosť Bosch eBike Systems?
Spoločnosť Bosch eBike Systems spolupracuje s viac ako 100 poprednými značkami bicyklov na celom svete, ktoré využívajú ich modulárne produkty.

4. Čo je Bosch Group?
Bosch Group je vedúcim svetovým dodávateľom technológií a služieb so širokým portfóliom v oblasti mobility, priemyselnej technológie, spotrebiteľských výrobkov, energetiky a stavebnej technológie. Cieľom Bosch Group je poskytovať zákazníkom spojené riešenia z jedného zdroja.

5. Koľko spoločností tvorí Bosch Group?
Bosch Group tvorí Robert Bosch GmbH a približne 470 dceřiných a regionálnych spoločností pôsobiacich vo viac ako 60 krajinách.

Definitions:
– e-bicykel: bicykel poháňaný elektromotorom
– ABS: systém antiblokovacích brzd, zabraňuje blokovaniu kolies pri brzdení
– pohonný systém: súbor súčiastok, ktorý poskytuje pohon bicyklu, napr. elektromotor a batéria
– S-Pedelec: rýchle e-bicykle s maximálnou podporou rýchlosti 45 km/h

Suggested related links:
1. https://www.bosch-ebike.com/ – Oficiálna stránka spoločnosti Bosch eBike Systems
2. https://www.bosch.com/ – Oficiálna stránka spoločnosti Bosch Group