Výbuchy lithium-iontových batérií: Bezpečnosť je prvoradá

V Londýne nedávno vzbúrili obyvateľov a úrady výrazne vzrástajúce požiare elektrických bicyklov. Londýnska hasičská brigáda hlási nádychajúce 78% zvýšenie e-bike požiarov v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022, pričom bolo zaznamenaných celkovo 155 požiarov e-bikov a 28 požiarov e-skútrov. Tragicky tieto incidenty si vyžiadali tri obete a zranili približne 60 ľudí.

Neviditeľný nepriateľ
Nedávny požiar spôsobený poruchou lithiovacej batérie v e-bike vyvolal dôrazné varovanie pre používateľov e-bikov, aby si dôkladne skontrolovali svoje batérie. V dôsledku viacerých požiarov súvisiacich s ich výrobkami boli podniknuté právne opatrenia proti výrobcovi batérií UPP. Nedostatočná pripravenosť na preťaženie lithiových batérií vyústila vo zvýšenie počtu zaznamenaných požiarov spôsobených týmito batériami z 1 409 v roku 2022 na 1 809 v roku 2023.

Technológia na pomoc
Našťastie, výskumníci vyvinuli revolučnú lithiovú batériu, ktorá eliminuje potenciálne požiare použitím nehorľavej elektrolytovej zmesi. Táto inovatívna batéria úspešne prešla prísne bezpečnostné testy, vrátane testu pružnosti, bez vybuchnutia po explózii. Tento významný pokrok sľubuje nielen bezpečnejšiu budúcnosť pre používateľov elektronických zariadení, ale aj súlad s environmentálnymi obavami.

Snaha o bezpečnosť
Veľké technologické firmy, ako Microsoft, sa tiež pripájajú k snahám o zvýšenie bezpečnosti batérií. Skúmajú umelú inteligenciu a superpočítače, aby vyvinuli stabilnejšie a menej nebezpečné batérie. Aj recyklačný priemysel sa zaoberá rizikami spojenými s týmito batériami prostredníctvom vývoja technologických riešení. Avšak existujú obavy o bezpečnosť skladovacích zariadení pre batérie pod holým nebom, ako je uvedené v správe guvernérky Kathy Hochulovej o požiaroch spôsobených lithiovými batériami. Správa sa nezaoberala požiarnou bezpečnosťou týchto zariadení, čo by mohlo v prípade požiaru uvoľniť toxíny. Ide o naliehavý problém, ktorý vyžaduje okamžitú pozornosť a zásah.

Záverom, nárast požiarov litiových batérií poukázal na urgentnú potrebu inovatívnych riešení a prísnych bezpečnostných opatrení. Vývoj bezpečnejších batérií a zlepšených skladovacích zariadení zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti ľudí i životného prostredia. Snaha o technologický rozvoj a bezpečnosť spotrebiteľov pokračuje so sľubnými vývojmi na obzore.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Aký je dôvod vzrástajúcich požiarov elektrických bicyklov v Londýne?
– V roku 2023 došlo k 78% nárastu požiarov e-bikov v porovnaní s rokom 2022. Bolo zaznamenaných celkovo 155 požiarov e-bikov a 28 požiarov e-skútrov. Tieto incidenty vyžiadali tri obete a zranili približne 60 ľudí.

2. Aké opatrenia sa podnikli v súvislosti s týmito požiarmi?
– V dôsledku viacerých požiarov súvisiacich s výrobkami spoločnosti UPP, ktorá vyrába lithiové batérie, boli podniknuté právne opatrenia proti tejto spoločnosti.

3. Aké riešenie sa vyvinulo na zníženie rizika požiarov?
– Výskumníci vyvinuli revolučnú lithiovú batériu, ktorá používa nehorľavú elektrolytovú zmes. Táto batéria úspešne prešla prísne bezpečnostné testy a sľubuje bezpečnejšiu budúcnosť pre používateľov elektronických zariadení.

4. Aké kroky podnikajú veľké technologické firmy s cieľom zvýšiť bezpečnosť batérií?
– Veľké technologické firmy, ako Microsoft, skúmajú umelú inteligenciu a superpočítače, aby vyvinuli stabilnejšie a menej nebezpečné batérie.

5. Existuje obava o bezpečnosť skladovacích zariadení pre batérie pod holým nebom?
– Áno, správa guvernérky Kathy Hochulovej upozorňuje na obavy z požiarnej bezpečnosti skladovacích zariadení pre batérie pod holým nebom, ktoré by mohli pri požiari uvoľniť toxíny.

6. Aké je záverečné posolstvo v súvislosti s požiarmi litiových batérií?
– Nárast požiarov litiových batérií upozornil na potrebu inovatívnych riešení a bezpečnostných opatrení. Vývoj bezpečnejších batérií a skladovacích zariadení je kľúčový pre zabezpečenie bezpečnosti ľudí a životného prostredia. Snaha o technologický rozvoj a bezpečnosť spotrebiteľov pokračuje sľubnými vývojmi na obzore.

Doporučené súvisiace odkazy:
Microsoft
UPP