Zasadnutie miestneho zastupiteľského zboru v La Jolle naplánované na 26. marca

La Jolla, San Diego – Plánované zasadnutie miestneho zastupiteľského zboru sa uskutoční v utorok, 26. marca v 17:30. So zástupcom z mestského zboru Joejom LaCavom budú diskutované otázky týkajúce sa polície, verejnej bezpečnosti, opráv ciest a parkov.

Miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo organizovať tieto miestne zasadnutia namiesto jednosmerného prejavu, aby mohli obyvatelia priamo vyjadriť svoje obavy a otázky. V minulom roku sa na zasadnutí v La Jolle preberali viaceré dôležité otázky a boli zodpovedané otázky, ktoré mali obyvatelia.

Tento rok očakávame, že diskusie sa budú týkať aj iných dôležitých tém, ako napríklad dopravných predpisov a vplyvu elektrických bicyklov. Miestna členka zboru Tasha Boernerová predstavila nový návrh zákona, ktorý upravuje jazdu na elektrických bicykloch. Podľa tohto návrhu budú musieť ľudia starší ako 12 rokov, ktorí nemajú platný vodičský preukaz, absolvovať online bezpečnostný kurz pre jazdu na elektrických bicykloch a úspešne absolvovať písomný test, aby preukázali svoje znalosti pravidiel cestnej premávky. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú môcť jazdiť na elektrických bicykloch vôbec.

V rámci osláv Dňa žien v marci, senátorka Catherine Blakespearová hľadá ženy, ktoré sú inšpiráciou pre ostatných vďaka svojim úspechom, službe a prínosu pre spoločnosť. Nominácie na ocenenie sú otvorené pre ženy žijúce, pracujúce, študujúce alebo dobrovoľníčiace v Senátnom obvode 38, kam patrí aj La Jolla. Víťazky budú ocenené na oslave v marci.

Na záver, sušenky a dezerty zo známych reštaurácií budú súčasťou Týždňa reštaurácií v San Diegu, ktorý sa uskutoční od 3. do 10. marca. Viac ako 100 reštaurácií z rôznych štvrtí mesta, vrátane troch v La Jolle, sa zúčastní tohto podujatia. V reštauráciách George’s at the Cove, Puesto, The Grill at Torrey Pines a The French Gourmet budú počas Týždňa reštaurácií ponúkať obedy a večere za výhodnú cenu.

Ak sa chcete zúčastniť slovnej súťaže, tretý ročník Coastwise Spelling Prize sa bude konať v apríli. Žiaci z rôznych škôl v La Jolle budú mať príležitosť súťažiť a získať ocenenia. Registrácia na tento podnik je otvorená až do obsadenia voľných miest.

Miestni vedci z Camino Pharma, Sanford Burnham Prebys a UC San Diego School of Medicine získali grant vo výške 9 miliónov dolárov od Národného ústavu na zneužívanie drog na výskum lieku na liečbu závislosti od nikotínu. Tento grant pomôže financovať ďalšie toxikologické štúdie a výrobu lieku.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Kedy sa uskutoční plánované zasadnutie miestneho zastupiteľského zboru v La Jolle, San Diego?
– Plánované zasadnutie sa uskutoční v utorok, 26. marca o 17:30.

2. Aké otázky budú diskutované na zastupiteľstve?
– Na zastupiteľstve budú diskutované otázky týkajúce sa polície, verejnej bezpečnosti, opráv ciest a parkov.

3. Prečo sa organizujú miestne zasadnutia?
– Miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo organizovať tieto zasadnutia, aby obyvatelia mohli priamo vyjadriť svoje obavy a otázky.

4. O čom tento rok očakávame, že diskusie budú?
– Očakáva sa, že diskusie sa budú týkať aj iných dôležitých tém, ako napríklad dopravných predpisov a vplyvu elektrických bicyklov.

5. Čo je nový návrh zákona týkajúci sa jazdy na elektrických bicykloch?
– Nový návrh zákona od členky zboru Tashы Boernerovej stanovuje, že ľudia starší ako 12 rokov, ktorí nemajú vodičský preukaz, musia absolvovať online bezpečnostný kurz a písomný test pre jazdu na elektrických bicykloch. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú smieť jazdiť na takýchto bicykloch.

6. Kto hľadá ženy v marci, ktoré sú inšpiráciou pre ostatných?
– Senátorka Catherine Blakespearová hľadá ženy, ktoré sú inšpiráciou pre ostatných vďaka svojim úspechom, službe a prínosu pre spoločnosť.

7. Aká udalosť sa uskutoční v San Diegu od 3. do 10. marca?
– V San Diegu sa uskutoční Týždeň reštaurácií, kde viac ako 100 reštaurácií ponúkne obedy a večere za výhodnú cenu.

8. Kedy sa bude konať tretí ročník Coastwise Spelling Prize?
– Tretí ročník Coastwise Spelling Prize sa bude konať v apríli.

9. Aké miestne vedci získali grant na výskum lieku na liečbu závislosti od nikotínu?
– Miestni vedci z Camino Pharma, Sanford Burnham Prebys a UC San Diego School of Medicine získali grant vo výške 9 miliónov dolárov na výskum lieku na liečbu závislosti od nikotínu.

Definície:

– Miestne zastupiteľstvo: miestna vláda, ktorá zastupuje a rozhoduje o záležitostiach a otázkach týkajúcich sa miestnej komunity.
– Elektrický bicykel: bicykel s elektrickým pohonom, ktorý pomáha jazdcovi pri pohybe pomocou elektrickej energie.
– Ocenenie: oficiálne uznávanie a ocenenie za úspechy, službu alebo prínos pre spoločnosť.
– Týždeň reštaurácií: podujatie, ktoré ponúka obedy a večere za zvýhodnenú cenu v rôznych reštauráciách.
– Súťaž v pravopise: súťaž, v ktorej sa žiaci súťažia v správnom pravopise slov.

Súvisiace odkazy:

Mesto San Diego
San Diego Polícia
Mestské zástupiteľstvo San Diega