Shadow Chimera: Fusing Power and Adventure in an Electric BMX Bike

The ultimate fusion of power and adventure has arrived with the unveiling of the Shadow Chimera. This limited edition BMX-style electric bike combines the exhilarating pedal-powered cycling experience with the electrifying force of an electric throttle-on-demand. Crafted with a robust all-black steel frame, fork, and handlebar made from 4130 heat-treated chromoly, this bike not only embodies durability but also maintains a lightweight profile for seamless maneuverability.

Groundbreaking Motor System

At the core of the Shadow Chimera lies an innovative and patent-pending High-Drive motor system. This powerhouse boasts an incredible output of up to 3800 watts, delivering silent yet instant acceleration. Ensuring smooth transitions and effortless rides, a modular transmission connected via a GT3 belt seamlessly complements the motor system.

Choose Your Riding Adventure

Shadow Chimera offers riders the versatility to select between two battery options: the 36-volt Commuter battery and the 52-volt Competitor battery. The Commuter battery allows for a range of up to 40 miles at legal street speeds, making it the perfect choice for everyday urban rides. On the other hand, the Competitor battery is specifically designed for off-road use, catering to adrenaline-seekers with higher speeds and intense experiences.

Unmatched Features and Personalization

Enhancing its allure, the Shadow Chimera showcases top-of-the-line features such as Sun/Ringle rims, Chimera disc hubs compatible with pegs, and Magura hydraulic disc brakes for reliable stopping power in any situation. Additionally, the bike’s settings can be fully customized through a mobile app, enabling riders to tailor their biking experience according to their preferences. With easy carry, storage, and maintenance capabilities, this bike offers convenience alongside high-performance.

Limited Availability

Limited to only 100 units, each meticulously hand-assembled in Los Angeles, the Shadow Chimera is a rare gem. Currently offered at an early-bird price of $3,954, this exclusive bike is bound to increase in value. For detailed information and to secure your pre-order, visit Chimera BMX’s dedicated landing page for the Shadow Chimera.

Embark on a thrilling adventure with the Shadow Chimera – a masterpiece that redefines the boundaries of electric bikes, offering unparalleled power, agility, and a taste of pure excitement.

Častnou edíciou BMX štýlu elektrickej bicyklovej od rocku Shadow Chimera bol predstavený úplný zjednotenia sily a dobrodružstva. Táto limitovaná edícia elektrickej bicykle kombinuje vzrušujúci pedálový cyklistický zážitok s elektrizujúcou silou elektrickej plynu na požiadanie. Tento bicykel je vyrobený z odolného čierno-čierneho rámika, vidlice a riadítka vyrobeného z ocele 4130 Heat-Treated Chromoly, vďaka čomu nie je nielen odolný, ale zachováva aj ľahký profil pre plynulú ovládateľnosť.

Revolučný motorový systém

V jadre Shadow Chimera sa nachádza inovatívny a patentovo nechránený motorový systém High-Drive. Tento stroj dosahuje neuveriteľný výkon až 3800 wattov, čo zaisťuje tichý a okamžitý rozbeh. Systém motorov funguje spoľahlivo a s plynulými prechodmi, ktoré posilňuje modulárna prevodovka pripojená prostredníctvom GT3 remeňa.

Vyberte si svoje jazdné dobrodružstvo

Shadow Chimera ponúka cyklistom možnosť výberu medzi dvomi možnosťami batérií: 36-voltovou batériou Commuter a 52-voltovou batériou Competitor. Batéria Commuter ponúka dojazd až 40 míľ pri legalizovaných rýchlostiach na cestách, čo ju robí ideálnou voľbou pre každodenné mestské jazdy. Na druhej strane, batéria Competitor je špeciálne navrhnutá pre použitie v teréne, s vyššími rýchlosťami a intenzívnymi zážitkami.

Neprekonateľné funkcie a personalizácia

Aby sa zvýšila jeho príťažlivosť, Shadow Chimera predstavuje prvotriedne funkcie, ako napríklad ráfiky Sun/Ringle, diskové náboje Chimera kompatibilné s pevnými opierkami a hydraulické diskové brzdy Magura pre spoľahlivú zastávku v každej situácii. Okrem toho možno nastavenia bicykla úplne prispôsobiť pomocou mobilnej aplikácie, čo umožňuje jazdcom prispôsobiť si svoje bicyklistické skúsenosti podľa ich predstáv. S jednoduchou prenosnosťou, úložným priestorom a možnosťami údržby tento bicykel ponúka pohodlie spolu s vysokým výkonom.

Obmedzená dostupnosť

Obmedzená len na 100 kusov, každý dôkladne ručne zostavený v Los Angeles, je Shadow Chimera vzácnym klenotom. Momentálne ponúkaná za predbežnú cenu 3 954 dolárov, tento exkluzívny bicykel sa určite zvýši na hodnote. Pre podrobné informácie a zabezpečenie vášho predobjednávky navštívte venovanú stránku Chimera BMX pre Shadow Chimera.

Nastúpte na vzrušujúce dobrodružstvo so Shadow Chimera – majstrovske dielo, ktoré mení hranice elektrických bicyklov a ponúka bezprecedentnú silu, obratnosť a pocit z čistého vzrušenia.