Revolutionizing Urban Mobility: Gocycle CX Makes Cargo e-Bikes Stylish and Convenient

Electric cargo bikes have revolutionized urban transportation, offering a sustainable alternative to cars for short trips. Recognizing the potential for fun and excitement in cargo e-bikes, UK-based brand Gocycle has introduced the innovative CX series. With its sleek design and advanced features, Gocycle CX aims to redefine the perception of cargo e-bikes.

Gocycle is renowned for its lightweight and foldable e-bike designs, and the CX series continues this tradition. The CX Plus model showcases the Flofit handlebar, a unique feature that provides enhanced comfort and control. Riders can adjust the handlebar to their specific needs, including reach and grip angle. Furthermore, the handlebar can be conveniently folded for storage or transport.

One common drawback of electric cargo bikes is their weight and size. Gocycle addresses this issue by constructing the CX series with a lightweight frame, utilizing aluminum at the front and carbon at the back. The bike’s fork and wheels are also made from carbon, contributing to an overall lightweight setup. Its foldable frame and handlebars, combined with a removable seat post, make transportation effortless. The Gocycle CX can be easily accommodated in the back of a van or taken on public transport, such as trains or buses.

In terms of technology, the Gocycle CX is equipped with a 375-watt-hour removable battery pack for convenient charging. Power is delivered to the front-wheel hub, which features traction control, maintaining a maximum speed of 15 miles per hour in compliance with European e-bike regulations. Hydraulic disc brakes ensure reliable stopping power, prioritizing rider safety. With a Shimano Nexus hub and a Gates CDX carbon belt drive, riders can effortlessly pedal along with the powertrain.

The Gocycle CX sets itself apart with its folding frame and handlebars, offering unparalleled convenience for urban commuters. The front frame is constructed from lightweight aluminum, while the rear frame, fork, and wheels are crafted from carbon fiber, enhancing durability and reducing weight.

While Gocycle’s CX series promises an exceptional riding experience, quality and innovation come at a price. The CXi, the base model, starts at £5,999 (approximately $7,651 USD), while the CX Plus, featuring upgrades like the Flofit handlebars and a wooden rear rack, is priced at £6,999 (about $8,927 USD). Although availability outside the UK is yet to be announced, deliveries within the UK are expected to commence in September 2024.

Embrace the future of urban mobility with Gocycle CX, where style, convenience, and sustainability converge to redefine cargo e-bikes.

Elektrické nákladné bicykle revolucionizovali mestskú dopravu a ponúkajú udržateľnú alternatívu k autom na krátke výlety. Britská značka Gocycle si všimla potenciál zábavy a vzrušenia v nákladných elektrobikoch a predstavila inovatívnu sériu CX. So svojím elegantným dizajnom a pokročilými funkciami si Gocycle CX kladie za cieľ predefinovať vnímanie nákladných elektrobikov.

Gocycle je známy pre svoje ľahké a skladacie konštrukcie elektrobikov a séria CX tento koncept pokračuje. Model CX Plus predvádza riadidlo Flofit, unikátnu vlastnosť, ktorá poskytuje zvýšený komfort a kontrolu. Jazdci môžu nastaviť riadidlo podľa svojich špecifických potrieb, vrátane dosahu a uhla uchopenia. Okrem toho je možné riadidlo zložiť a pohodlne uložiť alebo prenášať.

Jedným bežným nedostatkom elektrických nákladných bicyklov je ich hmotnosť a veľkosť. Gocycle rieši túto otázku konštrukciou série CX s ľahkým predráždením z hliníka vpred a karbónu vzadu. Vidlá a kolesá bicykla sú tiež vyrobené z karbónu, čo prispieva k celkovému ľahkému nastaveniu. Jeho skladateľný rám a riadidlá, spolu s odnímateľným sedadlovým stĺpom, zabezpečujú jednoduchú prepravu. Gocycle CX sa ľahko zmestí do zadnej časti dodávky alebo sa dá odviesť verejnou dopravou, ako sú vlaky alebo autobusy.

Pokiaľ ide o technológie, Gocycle CX je vybavený 375 wattovou batériou, ktorá sa dá odnímať a pohodlne nabíjať. Výkon sa dodáva do predného náboja kolesa, ktorý má kontrolu trakcie a udržuje maximálnu rýchlosť 15 míľ za hodinu v súlade s európskymi predpismi pre elektrobiky. Hydraulické kotúčové brzdy zaisťujú spoľahlivé brzdné účinky a kladú dôraz na bezpečnosť jazdca. S radením Shimano Nexus a karbónovým prevodovým remeňom Gates CDX dokážu jazdci hladko šliapať spolu s pohonom.

Gocycle CX je jedinečný svojím skladateľným rámom a riadidlami, ktoré prinášajú bezkonkurenčnú pohodlnosť pre mestských dojazdových cyklistov. Predný rám je vyrobený z ľahkého hliníka, zatiaľ čo zadný rám, vidlice a kolesá sú vyrobené z uhlíkových vlákien, čo zvyšuje trvanlivosť a znižuje hmotnosť.

Aj keď séria CX od značky Gocycle sľubuje výnimočný jazdný zážitok, kvalita a inovácia majú svoju cenu. Model CXi, základný model, sa začína od ceny 5 999 libier (približne 7 651 USD), zatiaľ čo model CX Plus, s vylepšeniami ako riadidlá Flofit a drevený zadný nosič, je cenovo stanovený na sumu 6 999 libier (približne 8 927 USD). Aj keď dostupnosť mimo Spojeného kráľovstva nebola ešte oznámená, doručenia vo Veľkej Británii sa očakávajú v septembri 2024.

Prijať budúcnosť mestskej mobility s Gocycle CX, kde sa štýl, pohodlie a udržateľnosť spájajú, aby predefinovali nákladné elektrobiky.

Key Terms and Jargon:
– Electric cargo bikes: elektrické nákladné bicykle
– Sustainable alternative: udržateľná alternatíva
– Perception: vnímanie
– Foldable: skládateľný
– Frame: rám
– Aluminum: hliník
– Carbon: karbón
– Fork: vidlica
– Wheels: kolesá
– Removable: odnímateľný
– Seat post: sedadlový stĺp
– Battery pack: batériový balík
– Traction control: kontrola trakcie
– European e-bike regulations: európske predpisy pre elektrobiky
– Hydraulic disc brakes: hydraulické kotúčové brzdy
– Shimano Nexus hub: náboj Shimano Nexus
– Gates CDX carbon belt drive: pohon Gates CDX s karbónovým remeňom
– Durability: trvanlivosť
– Urban commuters: mestskí dojazdoví cyklisti
– Wooden rear rack: drevený zadný nosič
– Base model: základný model
– Availability: dostupnosť
– Deliveries: doručenia
– Urban mobility: mestská mobilita

Suggested related links:
gocycle.com