Regulácia elektrických skútrov a e-bicyklov: Aktuálne výzvy pre miestne samosprávy

Na uliciach Filadelfie sa stáva čoraz bežnejším javom vidieť elektrické skútre a e-bicykle rýchlo predbiehať v bicyklových pruhoch alebo po chodníkoch. S narastajúcim počtom ľudí, ktorí sa rozhodujú pre tieto druhy dopravy, sa objavujú aj zväčšujúce sa výzvy, ako zabezpečiť plynulý a bezpečný pohyb všetkých dopravných prostriedkov.

Greg Krykewycz, riaditeľ pre dopravné plánovanie na Komisii pre plánovanie oblasti Delaware Valley, konštatoval: “Najčastejšie sa stretávajú s klasickými bicyklami, chodcami a motorovými vozidlami. Väčšinou je to oveľa častejšie, ako tomu bolo v minulosti.”

Tieto skladacie a kompaktné skútre síce sú obľúbené, ale bez blikačiek a bez licencie a poistenia nie sú v súlade so zákonom.

“V Pensylvánii a v Philadelphii nie je používanie e-skútrov legálne. Napriek tomu ich ľudia majú, ľudia ich používajú. Veľmi to nie je kontrolované,” poznamenal Krykewycz. Dodal tiež, že v New Jersey sú povolené v bicyklových pruhoch, pokiaľ nedokážu jazdiť rýchlejšie ako 20 mph.

Podľa Krykewycza sa miestne samosprávy stretávajú so výzvou prispôsobiť svoje predpisy a infraštruktúru, keďže stále viac ľudí sa rozhoduje pre nové formy osobnej dopravy.

“Tieto zariadenia nezmiznú,” dodal. “Časom budú existovať nové a iné druhy týchto dopravných prostriedkov, ktoré ľudia budú chcieť používať.”

Napriek aktuálnym výzvam v súvislosti s reguláciou elektrických skútrov a e-bicyklov je dôležité, aby miestne samosprávy pracovali na vytvorení primeranej legislatívy a infraštruktúry, ktorá zabezpečí bezpečný a súladný pohyb týchto dopravných prostriedkov s ostatnou premávkou.

Na základe hlavných tém a informácií prezentovaných v článku, sme vytvorili nasledujúcu časť s najčastejšie kladenými otázkami.

Časte otázky:

1. Sú elektrické skútre a e-bicykle legálne v Philadelphii?
Používanie elektrických skútrov nie je legálne v Pensylvánii ani v Philadelphii. Napriek tomu ich ľudia stále majú a používajú.

2. Aká je hlavná výzva, s ktorou sa miestne samosprávy stretávajú?
Miestne samosprávy čelia výzve prispôsobiť svoje predpisy a infraštruktúru novým formám osobnej dopravy, ako sú elektrické skútre a e-bicykle.

3. Aká rýchlosť je povolená pre elektrické skútre v New Jersey?
V New Jersey sú elektrické skútre povolené v bicyklových pruhoch, pokiaľ nedokážu jazdiť rýchlejšie ako 20 mph (míľ za hodinu).

4. S akými ostatnými dopravnými prostriedkami sa elektrické skútre a e-bicykle najčastejšie stretávajú?
Elektrické skútre a e-bicykle sa najčastejšie stretávajú s klasickými bicyklami, chodcami a motorovými vozidlami.

Definície:

– Elektrický skúter: Skúter napájaný elektricky, ktorý spĺňa určité technické špecifikácie a je schopný byť poháňaný elektromotorom.
– E-bicykel: Bicykel s elektrickým pohonom, ktorý umožňuje cyklistovi využiť elektrický motor na podporu pohonu bicykla.

Návrh súvisiacich odkazov:

1. Komisia pre plánovanie oblasti Delaware Valley – Webová stránka Komisie pre plánovanie oblasti Delaware Valley poskytuje ďalšie informácie a zdroje týkajúce sa plánovania dopravy v oblasti Delaware Valley.

2. New Jersey vláda – Oficiálna webová stránka vlády New Jersey ponúka informácie o reguláciách a predpisoch týkajúcich sa dopravy v štáte New Jersey.