Nový zákon na reguláciu batérií e-bicyklov v USA

Politickí lídri na oboch stranách politického spektra v Spojených štátoch sa zhodujú – batérie e-bicyklov musia byť regulované, aby sa predišlo ďalším požiarom, zraneniam a úmrtiam. V júni 2023 navrhli demokratickí senátori z New Yorku Chuck Schumer a Kirsten Gillibrandová a zástupca Ritchie Torres (D-The Bronx) zákon s názvom “Zavedenie spotrebiteľských noriem pre batérie z lítiovo-iónových batérií”, ktorý umožní Úradu pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ukladať federálne štandardy pre výrobu a dovoz batérií e-bicyklov.

Tento zákon je reakciou na viac ako 400 požiarov a 300 zranení spôsobených lítiovo-iónovými batériami v období od roku 2019 do roku 2023, ako uverejnil Newyorský hasičský zbor (FDNY). “Je jasné, že je potrebné prijať rozhodné kroky na federálnej úrovni, aby sme riešili chybné a nesprávne vyrobené lítiovo-iónové batérie, ktoré spôsobili stovky požiarov v New Yorku za posledné roky, niektoré z nich s vážnymi zraneniami a úmrtiami,” povedal senátor Kirsten Gillibrand. “Zákon o zavedení spotrebiteľských noriem pre batérie z lítiovo-iónových batérií by vyžadoval vytvorenie prvých povinných noriem bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov pre dobíjateľné lítiovo-iónové batérie používané v mikromobilitných zariadeniach. Tento krok by pomohol predchádzať tragédiám v našom meste, štáte a krajine.”

Početné prípady požiarov súvisiacich s batériami e-bicyklov v New Yorku prišli na verejnú scénu, keď v apríli 2023 pri požiari na druhom poschodí bytu vo Queens zomreli dvoja súrodenci vo veku sedem a 19 rokov. O dva mesiace neskôr zomrelo štyroch ďalších ľudí pri požiari obchodu s e-bicyklami. Situácia sa zhoršila natoľko, že v päťdesiatštyridsaťjednohodinovom období v meste New York vypuklo celkovo tri požiare batérií e-bicyklov.

Hasičský zbor a mestskí úradníci uspokojovali zavedenie legislatívy, aby skoncovali s požiarmi. Zároveň majitelia nehnuteľností začali zakazovať batérie e-bicyklov na svojom majetku, uvádzajúc riziko požiaru a tělesného zranenia. Bez ochrany predpísanej týmto zákonom sa tragédie súvisiace s lítiovo-iónovými batériami budú naďalej hromadiť, varuje Will Wallace, zástupca riaditeľa bezpečnostnej politiky v Consumer Reports.

Napriek tomu, že senátori z Úradu štátu New York sú členmi Demokratickej strany, ich zákon bol prijatý pozitívne aj v Republikánsko vedenom Snemovni reprezentantov. Bez významných námietok spomedzi otherých senátorov prešiel Výborom pre energiu a obchod v polovici roku 2023. “Bolo to veľmi dojímavé, pretože okolo 15 až 20 ľudí zo záujmových skupín, spotrebiteľských skupín, hasičov a každý tam hovoril: Potrebujeme federálne pravidlo,” hovorí Wallace.

Zákon bude teraz podrobený hlasovaniu celého zboru Snemovne reprezentantov a následne potrebuje schválenie Senátom. Na základe priaznivého príjmu zákona vo výboroch pre energetiku a obchod, ktoré sú zložené z členov oboch strán politického spektra, sa očakáva, že zákon bude schválený pri hlasovaní na plenári zboru Snemovne reprezentantov.

Ak zákon prejde Snemovne reprezentantov, bude potom odoslaný do Kongresu (tiež známeho ako Senát) na schválenie podobným procesom. Po tom, čo zákon schváli Snemovňa reprezentantov, ako aj Senát, potrvá ešte ďalší rok, kým sa jeho obsah stane zákonom.

Zatiaľ nebol stanovený presný dátum pre hlasovanie o zákone v plenár zboru Snemovne reprezentantov. Požiare batérií e-bicyklov čakajú na nič, ani na Snemovňu reprezentantov. Dúfajme, že zákon bude schválený a stane sa zákonom ešte pred tým, ako sa stane ďalšia tragédia s lítiovo-iónovými batériami e-bicyklov.

Radi by sme vám poskytli niekoľko tipov pri výbere e-bicykla:
– Ak ste v procese výberu e-bicykla, odporúčame sa pozrieť na našu aktuálnu zostavu bicyklov, ktoré sú certifikované podľa normy UL alebo CE.

Často kladené otázky (FAQ) na základe hlavných tém a informácií prezentovaných v článku:

1. Prečo je potrebné regulovať batérie e-bicyklov?
– Regulácia batérií e-bicyklov je potrebná na zabránenie požiarom, zraneniam a úmrtiam spôsobeným lítiovo-iónovými batériami.

2. Aké problémy s lítiovo-iónovými batériami sa vyskytli v New Yorku?
– V New Yorku sa vyskytlo viac ako 400 požiarov a 300 zranení spôsobených lítiovo-iónovými batériami v období od roku 2019 do roku 2023.

3. Čo konkrétne navrhujú senátori z New Yorku?
– Senátori navrhli zákon, ktorý by umožnil Úradu pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ukladať federálne štandardy pre výrobu a dovoz batérií e-bicyklov.

4. Ako by pomohol tento zákon?
– Zákon by vytvoril prvý povinný štandard bezpečnosti pre lítiovo-iónové batérie používané v e-bicykloch, čo by pomohlo predchádzať tragédiám spojeným s týmito batériami.

5. Aký je stav schvaľovacieho procesu tohto zákona?
– Zákon bol pozitívne prijatý vo Výbore pre energiu a obchod a teraz bude podrobený hlasovaniu celého zboru Snemovne reprezentantov. Potom bude potrebné schválenie Senátom a ďalším procesom, aby sa stal zákonom.

6. Kedy sa očakáva schválenie tohto zákona?
– Presný dátum hlasovania v plenár zboru Snemovne reprezentantov nebol stanovený. Očakáva sa však, že zákon bude schválený po priaznivom príjme vo výboroch.

7. Aký je doporučený postup pri výbere e-bicykla?
– Odporúča sa vybrať e-bicykel, ktorý je certifikovaný podľa normy UL alebo CE. Tieto certifikáty zaručujú bezpečnosť batérií a výrobkov.

Definície:

– Lítiovo-iónové batérie: Batérie, ktoré využívajú lítium ako chemický prvok vo svojej anódovej polovici a sú bežne používané v elektronických zariadeniach a vozidlách.

– Spotrebiteľské normy: Pravidlá a štandardy, ktoré upravujú bezpečnosť a kvalitu spotrebiteľských výrobkov.

Súvisiace odkazy:
Consumer Reports