Improving the Image of Fatbikes: A Collective Effort by Manufacturers

Fire fremtredende fatbike-produsentar har nyleg lansert ein kampanje som har som mål å forbetra omdømmet til deira bransje. I eit djervt trekk har dei kunngjort at dei vil boikotte forhandlarar som sel modifiserte fatbikes som kan overstige den vanlege fartsgrensa på 25 km/t.

Fatbikes, kjent for sine ikoniske svarte rammer og breie dekk, har fått aukande popularitet dei siste åra. Likevel har den auka bruken av modifiserte fatbikes av unge syklistar på sykkelvegar utan hjelm vorte ei bekymring. For å takle denne situasjonen har styresmaktene innført bøter på €290 for enkeltpersonar som vert tekne i å bruke tunampede fatbikes.

Som svar vurderer regjeringa å forby bruken av spesialutstyr som gjer at fatbikes kan overstige fartsgrensa. I tillegg føreslår enkelte distriktsråd å montere fatbikes med nummerskilt for å sikra ansvar. For tida klassifisert som elektriske syklar, er det ei aukande samnemning blant embetsmenn for å greie fatbikes som mopedar på grunn av den høge farta deira. Dette klasifiseringa ville krevje at brukarane skaffar seg løyve, forsikring, og brukar hjelm.

Mens desse tiltaka vert vurdert, har produsentane Brekr, Phatfour, Doppio, og Knaap tatt eit føremonleg tilnærming ved offentleg å gi si støtte. Dei meiner at regjeringa burde fokusera på alle elektriske syklar, ikkje berre fatbikes. Niels Willems, ein av grunnleggarane av Brekr, understrekar behovet for omfattande reguleringar og seier, «Ellers vil problemet berre flytta seg til e-syklar med smale dekk.»

Med fokus på hastverket i saka skreiv 43 lokale styresmakter i fjor under eit brev der dei ba om handling mot raske og modifiserte e-syklar, inkludert fatbike-varianten. Det kollektive brevet legg vekt på dei potensielle farene syklistar med modifiserte e-syklar utgjer og krev strengare reguleringar for å sikre tryggleik på sykkelvegar.

Ved å stå saman og love å boikotte forhandlarar som sel modifiserte fatbikes, tek desse produsentane eit betydeleg steg mot å forbetra omdømmet til bransjen sin. Deira proaktive innsatsar viser ein forpliktelse til å takle tryggleiksbekymringar og arbeide saman med myndigheitene for å finne omfattande løysingar som dekkjer alle typar elektriske syklar.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *