California Senate Passes E-bike Safety Bills, Prioritizing Education and Protection

De California Senate Transportation Committee heeft twee cruciale E-bike wetten goedgekeurd die gericht zijn op veiligheidstraining en de ontwikkeling van een statewide Bike Smart Handbook. Deze wetten, geïntroduceerd door Carlsbad State Assemblylid Tasha Boerner, kregen unanieme steun van zowel de Republikeinse als Democratische leden van de commissie.

De eerste wet heeft als doel E-Bike Veiligheidstraining vast te stellen, waarbij uitgebreide instructies worden gegeven voor veilig rijgedrag. De tweede wet, bekend als het San Diego Electric Bicycle Safety Pilot Program, is ontworpen om een online E-bike trainingshandleiding te creëren. Deze initiatieven beogen het bevorderen van educatie en veiligheid, vooral onder jonge rijders die niet bekend zijn met verkeersveiligheid.

E-bike voorstanders hebben hun bezorgdheid geuit dat deze wetten gezinnen kunnen belasten en het gebruik van E-bikes kunnen ontmoedigen. Voorstanders daarentegen betogen dat de wetgeving zal bijdragen aan het verminderen van het toenemende aantal E-bike verwondingen, die tegenwoordig vaker voorkomen dan traditionele fietsverwondingen. Kinderen van 13 jaar en jonger vormen de meerderheid van de E-bike verwondingen die ziekenhuisbezoeken vereisen.

Volgens het National Electronic Injury Surveillance System werden er tussen 2011 en 2020 ongeveer 3.945 E-bike verwondingen gemeld. Opvallend is dat de leeftijdsgroep 10-13 jaar verantwoordelijk was voor 44% van deze verwondingen, terwijl kinderen jonger dan 14 jaar in het algemeen 72% van de E-bike verwondingen vormden gedurende de onderzoeksperiode.

Assemblymember Boerner benadrukt het belang van het voorkomen van verwondingen bij jongeren en het informeren van ouders over de voordelen en verantwoordelijkheden van het gebruik van E-bikes. Volgens de voorgestelde wetgeving zullen kinderen verplicht zijn om een online cursus voor veilig rijgedrag te volgen zodra ze 12 jaar oud zijn en gebruik willen maken van klasse 1 of 2 E-bikes. Deze maatregel heeft tot doel de veiligheid te vergroten voor zowel jonge rijders als andere weggebruikers.

De voorstanders van deze wetten hopen dat ze vóór het einde van dit jaar tot wet worden ondertekend. Door onderwijs en bescherming voorop te stellen, wil California ervoor zorgen dat E-bike rijders, met name kinderen, kunnen genieten van de voordelen van deze vervoerswijze terwijl het risico op ongevallen wordt geminimaliseerd. Assemblymember Boerner concludeert dat jonge rijders door middel van onderwijs en begeleiding kunnen leren om hun veiligheid en die van anderen op de weg voorop te stellen, in plaats van dat er strafmaatregelen nodig zijn.

De E-bike industrie heeft de afgelopen jaren een significante groei doorgemaakt. E-bikes, of elektrische fietsen, bieden een milieuvriendelijk en kosteneffectief alternatief voor transport. Met de vooruitgang in technologie zijn E-bikes steeds toegankelijker en populairder geworden onder forenzen, recreatieve rijders en zelfs jonge rijders.

Volgens marktvoorspellingen zal de mondiale E-bike markt naar verwachting in 2025 $38,6 miljard bedragen, met een samengestelde jaarlijkse groei van 9,5% van 2019 tot 2025. Deze groei kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals overheidsinitiatieven ter bevordering van duurzaam vervoer, toenemend bewustzijn van milieukwesties en het gemak dat E-bikes bieden.

Echter, met de groei van de industrie zijn er ook zorgen ontstaan op het gebied van veiligheid. Het toenemende aantal E-bike verwondingen, met name onder kinderen, heeft de alarmbellen doen rinkelen. Dit heeft geleid tot de introductie van E-bike veiligheidswetgeving, zoals de wetten die zijn goedgekeurd door de California Senate Transportation Committee.

De voorgestelde wetgeving in California beoogt deze zorgen aan te pakken door veiligheidstraining te implementeren en een statewide Bike Smart Handbook te ontwikkelen. De nadruk op educatie en training is cruciaal om ervoor te zorgen dat rijders, vooral jonge rijders, op de hoogte zijn van veilig rijgedrag en verkeersregels.

Hoewel sommigen beweren dat deze wetten gezinnen kunnen belasten en het gebruik van E-bikes kunnen ontmoedigen, zijn voorstanders ervan overtuigd dat de wetgeving uiteindelijk zal bijdragen aan het verminderen van het aantal E-bike verwondingen. Door veiligheidstraining verplicht te stellen en uitgebreide instructies te bieden, wordt gehoopt dat rijders beter in staat zullen zijn om zich op de weg te begeven en het risico op ongevallen te minimaliseren.

De statistieken met betrekking tot E-bike verwondingen, met name onder kinderen, benadrukken de dringende behoefte aan actie. Volgens het National Electronic Injury Surveillance System vormen kinderen van 13 jaar en jonger de meerderheid van de E-bike verwondingen die ziekenhuisbezoeken vereisen. De voorgestelde wetgeving in California, die onder andere verplichte online cursussen voor veilig rijgedrag voor kinderen vanaf 12 jaar omvat, heeft tot doel dit probleem aan te pakken en de veiligheid te vergroten voor zowel jonge rijders als andere weggebruikers.

Met de steun en unanieme goedkeuring van deze wetten door beide politieke partijen is er optimisme dat ze nog dit jaar tot wet worden ondertekend. Indien succesvol geïmplementeerd, zal California dienen als een model voor andere staten en rechtsgebieden die het belang van E-bike veiligheid willen benadrukken en de educatie onder rijders willen bevorderen.

Concluderend kan worden gesteld dat de E-bike industrie een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt, maar dat veiligheidszorgen, met name onder jonge rijders, een urgent probleem zijn geworden. Als reactie hierop is in California wetgeving geïntroduceerd die zich richt op veiligheidstraining en de ontwikkeling van een statewide Bike Smart Handbook. Door onderwijs en bescherming voorop te stellen, wil California ervoor zorgen dat E-bike rijders, met name kinderen, kunnen genieten van de voordelen van deze vervoerswijze terwijl het risico op ongevallen wordt geminimaliseerd.

By

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *