Navrhovaná zmena v Hobokene zameraná na zabezpečenie bezpečnosti chodcov metou kritiky

Nový návrh zákona v Hobokene, ktorý zavádza nové pravidlá pre pracovníkov doručujúcich jedlo na elektrobicykli, sa stretol so zdôraznením verejných záujmov o zvýšenie bezpečnosti chodcov, ale zároveň čelil kritike o tom, že nedosiahne svoj zámer a môže mať nezamýšľané dôsledky. Hobokenská mestská rada hlasovala v stredu 7-2 za zavedenie zákona, ktorý by vyžadoval od pracovníkov doručujúcich jedlo na elektrobicykli registráciu v meste a nosenie číselných žiarivých vestiach počas práce, ich zámerom je, aby ulice boli pre chodcov bezpečnejšie.

Podporovatelia návrhu, medzi ktorých patrí radcovia Paul Presinzano, Ruben Ramos a Michael Russo, tvrdia, že tento návrh bude slúžiť na zvýšenie viditeľnosti cyklistov pre chodcov, zjednoduší identifikáciu porušovateľov pravidiel a poskytne pracovníkom povedomie o miestnych predpisoch. Dvoch radcov Joe Quintero a Jim Doyle hlasovalo proti zákonu.

Mnoho obyvateľov na stretnutí vyjadrilo svoju podporu tomuto návrhu a uviedlo svoje vlastné skúsenosti s problémami s elektrobicyklami na chodníkoch alebo na cestách. Na druhej strane malá skupina aktivistov a ďalších, od obhajcov jazdy na bicykli po zväzového vodcu, tvrdila, že by malo byť uprednostnené vytváranie priaznivejších podmienok pre cyklistov.

Kritici návrhu argumentovali, že riešenie spočíva v lepšej cykloinfraštruktúre. Andrew Wilson považoval návrh za „neúčinný, nerovný a zle navrhnutý“ a obvinil radu, že obviňuje zraniteľnú doručovateľskú pracovnú silu. Ďalší protivníci tvrdili, že riešenie spočíva v regulácii priemyslu doručovacích aplikácií, ako je UberEats a Grubhub.

Existovala aj otázka nelegálnych pracovníkov, najmä potom, čo Jason Freeman, správca podniku, vo svojom memorande z 31. januára uviedol, že administratíva starostu Raviho Bhallu sa obáva, ako by strach z vyhostenia neregistrovaných migrantov, ktorí sú doručovateľmi, ovplyvnil presadzovanie tohto návrhu. Niekoľko verejných podporovateľov návrhu tvrdí, že právny status nie je relevantný pre tento návrh, zatiaľ čo Chris Adair, prezident Bike Hoboken, ktorý je proti návrhu, tvrdí, že by sa malo zohľadniť aj nerečenie alebo status nelegálnosti pracovníkov.

Napriek týmto obavám sú členovia metropolitnej administratívy presvedčení, že tento návrh bude účinný a bude pôsobiť na zabezpečenie bezpečnejšieho prostredia pre chodcov a doručovateľov na elektrobicykli v Hobokene.

FAQ:

1. Aký je cieľ nového návrhu zákona v Hobokene?
Cieľom nového návrhu zákona je zvýšiť bezpečnosť chodcov tým, že zavádza nové pravidlá pre pracovníkov doručujúcich jedlo na elektrobicykli.

2. Aké nové požiadavky by táto nová legislatíva zaviedla?
Nová legislatíva by vyžadovala od pracovníkov doručujúcich jedlo na elektrobicykli registráciu v meste Hoboken a nosenie číselných žiarivých vestiach počas práce.

3. Aký je argument podporovateľov návrhu?
Podporovatelia návrhu tvrdia, že nová legislatíva zvýši viditeľnosť cyklistov pre chodcov, zjednoduší identifikáciu porušovateľov pravidiel a poskytne pracovníkom povedomie o miestnych predpisoch.

4. Kto hlasoval proti zákonu?
Dvoch radcov, Joe Quintero a Jim Doyle, hlasovalo proti zákony.

5. Aký je argument kritikov návrhu?
Kritici návrhu tvrdia, že lepším riešením by bolo vytvorenie lepšej cykloinfraštruktúry. Niektorí argumentujú aj s reguláciou priemyslu doručovacích aplikácií, ako je UberEats a Grubhub.

6. Aké sú obavy ohľadom nelegálnych pracovníkov v tejto oblasti?
Existujú obavy ohľadom nelegálnych pracovníkov, najmä pokiaľ ide o možný vplyv na presadzovanie tohto návrhu. Niektorí tvrdia, že právny status nie je relevantný pre tento návrh, iní považujú za dôležité zohľadniť nerečenie alebo status nelegálnosti pracovníkov.

7. Sú členovia administratívy presvedčení o účinnosti tohto návrhu?
Áno, niektorí členovia administratívy sú presvedčení, že tento návrh bude účinný a prispeje k bezpečnejšiemu prostrediu pre chodcov a doručovateľov na elektrobicykli v Hobokene.

Key terms:
– Elektrobicykel: Bicykel pohánaný elektrickým motorom.
– Registrácia: Proces získavania oficiálneho záznamu o sebe, ktorý je vykonávaný v prípade pracovníkov doručujúcich jedlo na elektrobicykli v tomto prípade.
– Cykloinfraštruktúra: Infraštruktúra vytvorená pre bicyklistov, ako cyklochodníky, cyklistické pruhy atď.
– Nelegálny pracovník: Osoba, ktorá nezískala oficiálne povolenie na prácu alebo pobyt.

Suggested links:
Oficiálna stránka Hobokenu
Grubhub
UberEats