Návrh nového zákona zvyšuje bezpečnosť doručovateľov jedla v Hoboken

Desiatky doručovateľov jedla na elektrických bicykloch a skútroch môžu byť denne viditeľní na uliciach mesta Hoboken. Teraz sa však trojica členov miestnej rady rozhodla zlepšiť reguláciu doručovateľov jedla, aby zvýšila bezpečnosť na cestách a chodníkoch. Rady Paul Presinzano, Ruben Ramos a Michael Russo oznámili v piatok viacúrovňový bezpečnostný návrh pre doručovateľov jedla, ktorí využívajú motorizované vozidlá.

Návrh bude hlasovaný na schôdzi miestnej rady tento streda. Okrem získavania licencií, navrhované predpisy by nútili doručovateľov nosiť fluorescenčné vesty, aby boli ľahko viditeľní. Na schválenie návrhu bude potrebné dve hlasovania z deväťčlenného mestskej rady Hoboken.

Návrh, vydaný troma členmi rady, je o reakciami na nárast doručovania jedla v Hobokene počas pandémie COVID-19. Zaznamenali sa obavy a frustrácia obyvateľov z nebezpečného správania doručovateľov jedla na elektrických bicykloch, skútroch a iných druhoch vozidiel na uliciach a chodníkoch v meste.

“Predstavuje to veľký problém pre kvalitu života miestnych rezidentov, keď nebezpečné doručovacie vozidlá prechádzajú po našich chodníkoch a krížia naše križovatky,” hovorí Presinzano. “Tento návrh urobí jazdcov viac viditeľnými a tým pádom viac zodpovednými. Tiež to uľahčí postihovanie nezodpovedného správania.”

Navrhovaný zákon je založený na troch základných princípoch: registrácia, vzdelávanie a viditeľnosť. Doručovatelia budú musieť získať licenciu od mesta Hoboken a nosiť fluorescenčné vesty so svojím licenčným číslom. Proces získania licencie bude vyžadovať znalosť miestnych a štátnych predpisov týkajúcich sa bezpečnej jazdy na uliciach Hobokenu, absolvovanie krátkeho testu a zaplatenie mesačnej licenčnej poplatku vo výške 5 dolárov. Zatiaľ, čo nedodržanie predpisov bude sankcionované pokutou vo výške 50 dolárov.

“Zvýšenie viditeľnosti jazdcov je jednoduchý krok, ktorý pomôže chrániť obyvateľov pred vážnymi zraneniami a zároveň zabezpečuje bezpečnejšiu prácu doručovateľom,” povedal Ramos. “Nikto sa na našich chodníkoch a pri prechádzaní cez ulice nemal cítiť ohrozený.”

Nové právne predpisy vstúpia v platnosť v júni 2024. Tento prístup umožňuje dostatočný čas na vzdelávanie a získanie spätnej väzby od komunity, aby sa zabezpečil úspešný spustenie programu a maximálna zhoda.

Často kladené otázky (FAQ):

1. Prečo je potrebná regulácia doručovateľov jedla na motorizovaných vozidlách v meste Hoboken?
– Regulácia je potrebná na zvýšenie bezpečnosti na cestách a chodníkoch, keďže sa zaznamenali obavy a frustrácia obyvateľov z nebezpečného správania doručovateľov.

2. Čo konkrétne nový návrh bezpečnosti zahŕňa?
– Nový návrh zahŕňa požiadavku nosiť fluorescenčné vesty s licenčným číslom, získavanie licencie od mesta Hoboken a dodržiavanie miestnych a štátnych predpisov.

3. Aké sú kroky na získanie licencie doručovateľa jedla?
– Doručovatelia musia absolvovať krátky test o bezpečnej jazde v Hobokene, zaplatiť mesačný licenčný poplatok vo výške 5 dolárov a mať znalosti miestnych a štátnych predpisov.

4. Aké je očakávané zavedenie nových právnych predpisov?
– Nové právne predpisy by mali vstúpiť do platnosti v júni 2024.

5. Aký je cieľ navrhovaného zákona?
– Cieľom navrhovaného zákona je zvýšiť viditeľnosť doručovateľov, aby sa zabezpečila bezpečnosť obyvateľov a zároveň ponúkla bezpečnejšia práca doručovateľom.

6. Čo je dôležité vedieť o náraste doručovania jedla v Hobokene počas pandémie COVID-19?
– Nárast doručovania jedla v Hobokene počas pandémie COVID-19 spôsobil obavy a frustráciu obyvateľov z nebezpečného správania doručovateľov na uliciach a chodníkoch.

7. Aké sú dôvody pre hlasovanie návrhu na schôdzi miestnej rady?
– Návrh bude hlasovaný na schôdzi miestnej rady s cieľom schvaľovať nové bezpečnostné opatrenia pre doručovateľov jedla.

8. Aké sú sankcie za nedodržiavanie predpisov?
– Nedodržiavanie predpisov môže byť sankcionované pokutou vo výške 50 dolárov.

9. Aký krok je potrebný pre úspešné spustenie programu?
– Nové právne predpisy vstupujú do platnosti v júni 2024, aby sa mohlo zabezpečiť dostatočné vzdelávanie a spätne získanie väzby od komunity pre maximálnu zhodu.

Kľúčové termíny a termíny:

– Doručovatelia jedla: Osoby, ktoré doručujú jedlo na motorizovaných vozidlách.
– Fluorescenčné vesty: Reflexná vesta, ktorá zvyšuje viditeľnosť osoby, ktorá ju nosí.
– Licencia: Oficiálne oprávnenie na vykonávanie určitej činnosti.
– Licenčné číslo: Identifikačné číslo, ktoré je uvedené na licencii.
– Mesto Hoboken: Ulica, ktorá je miestom, v ktorom sa doručuje jedlo na motorizovaných vozidlách.

Súvisiace odkazy:
hobokennj.gov (Úradné webové stránky mesta Hoboken)