Forest Summit Series: Revolutionizing Off-Road Biking

The Forest Summit Series is set to make waves in the world of off-road biking with its innovative features and exceptional performance. Forest Bikes is proud to announce the launch of its Indiegogo crowdfunding campaign for the Forest Summit Series, offering electric bikes that redefine the off-road biking experience.

With meticulous design, development, and rigorous testing, the Forest Summit Series represents the culmination of three years of hard work and dedication. Each bike in the series features the powerful Bafang M620 Ultra mid-drive motor, known for its unmatched power and performance. With a robust 750W nominal power and an impressive peak of 1500W, this motor is the strongest mid-drive motor allowed in the United States.

Equipped with a high-capacity UL-certified lithium-ion battery, the Forest Summit provides over 1000 watt-hours of power on a single charge. Riders can now embark on extended rides without worrying about running out of battery, delving deeper into their adventures.

The Forest Summit Series isn’t just about power; it boasts premium features that enhance the ride. Riders can experience the control and safety of four-piston hydraulic brakes, the precision of a Shimano 10-speed gearbox, and the comfort of an air fork suspension. Each component is carefully chosen to deliver peak power and premium performance.

Forest Bikes has also prioritized durability and aesthetics. The aluminum frames of the bikes are designed to withstand the toughest trails, while the Tektro Orion 745 hydraulic disc brakes ensure strong stopping power in all conditions. Riders can customize power assist levels via the Bafang GO+ app, allowing them to tailor their Forest Summit to their specific needs.

Recognizing that adventure is a personal journey, Forest Bikes offers a range of accessories and customization options for the Forest Summit Series. From rear racks to suspension fork upgrades, riders can make their bike as unique as they are. These bikes have been extensively tested in real-world conditions and are equipped to handle any terrain.

The Indiegogo campaign for the Forest Summit Series is an exciting opportunity to be part of a movement towards better, more accessible off-road biking. Early backers can take advantage of special pre-order pricing, starting at $2,499 for the ST and HT models and $2,799 for the FS model. Forest Bikes aims to deliver these innovative bikes by late spring/early summer 2024, and supporters can reserve their bike with a $300 deposit.

Join the revolution and experience the future of electric biking with the Forest Summit Series. It’s time to redefine off-road biking and unleash your adventurous spirit.

Séria Forest Summit sa chystá zasiahnuť do sveta off-roadového cyklistiky svojimi inovatívnymi funkčnosťami a vynikajúcimi výkonmi. Forest Bikes so hrdosťou oznamuje spustenie svojej kampane na crowdfundingovom portáli Indiegogo pre sériu Forest Summit, ktorá ponúka elektrické bicykle, ktoré redefinujú zážitok z off-roadovej cyklistiky.

S precíznym dizajnom, vývojom a dôkladným testovaním predstavuje séria Forest Summit vrchol trojročnej tvrdej práce a oddanosti. Každý bicykel v sérii disponuje výkonným stredovým motorom Bafang M620 Ultra, ktorý je známy svojou neprekonateľnou silou a výkonom. S robustným nominálnym výkonom 750 W a ohromujúcim vrcholom 1500 W je tento motor najvýkonnejším stredovým motorom povoleným v Spojených štátoch.

Vybavený vysoko výkonnou certifikovanou lítium-iónovou batériou UL, Forest Summit ponúka viac ako 1000 wattových hodín energie na jedno nabitie. Jazdci sa môžu teraz vydať na dlhé výlety bez obáv, že by im batéria došla, a preniknúť hlbšie do svojich dobrodružstiev.

Séria Forest Summit nie je iba o sile; má aj prvotriedne vlastnosti, ktoré zlepšujú jazdu. Jazdci môžu zažiť ovládateľnosť a bezpečnosť štvorpístových hydraulických brzd, presnosť 10-rýchlostného prevodníka Shimano a pohodlie vzduchového tlmiča vidlice. Každý komponent je starostlivo vybraný pre dosiahnutie maximálneho výkonu a výkonnosti.

Forest Bikes sa tiež zameriava na odolnosť a estetický vzhľad. Hliníkové rámy bicyklov sú navrhnuté tak, aby odolali najťažším terénom, zatiaľ čo hydraulické kotúčové brzdy Tektro Orion 745 zabezpečujú silné brzdenie za všetkých podmienok. Jazdci môžu prispôsobiť úroveň pomocného napájania prostredníctvom aplikácie Bafang GO+, čo im umožňuje prispôsobiť si svoj Forest Summit podľa svojich konkrétnych potrieb.

S povedomím, že dobrodružstvo je osobnou cestou, ponúka Forest Bikes rad príslušenstva a možností na prispôsobenie pre sériu Forest Summit. Od zadných nosičov po vylepšenia prednej vidlice môžu jazdci svoj bicykel urobiť takým jedinečným, akí sami sú. Tieto bicykle boli podrobne testované v reálnych podmienkach a sú vybavené na zvládanie akéhokoľvek terénu.

Kampaň na Indiegogo pre sériu Forest Summit je vzrušujúcou príležitosťou stať sa súčasťou pohybu smerujúceho k lepšej a dostupnejšej off-roadovej cyklistike. Skorí prispievatelia môžu využiť špeciálne ceny predobjednávok, ktoré začínajú na 2 499 dolároch pre modely ST a HT a 2 799 dolároch pre model FS. Forest Bikes si dáva za cieľ doručiť tieto inovatívne bicykle na konci jari/na začiatku leta 2024 a podporovatelia si môžu rezervovať svoj bicykel s vkladom vo výške 300 dolárov.

Pripojte sa k revolúcii a zažite budúcnosť elektrickej cyklistiky s sériou Forest Summit. Je čas predefinovať off-roadovú cyklistiku a rozpútať svoj dobrodružný duch.