Firefighters Tackle Dangerous E-Bike Fire in Brooklyn

Požárnici bojovali s dalším problémovým požárem elektrického bicyklu v Brooklynu v pondělí ráno.

Požární jednotky Engine Company 310 a Ladder 174 byly konfrontovány s hustým kouřem v přízemním bytě na adrese 412 East 51. ulice hned po 9:05 ráno 12. února.

Poškozený e-bicykl s hořícím lithiovým-iontovým akumulátorem byl odstraněn ze stavby třemi specializovanými týmy: Engine Company 250, Hazmat Company 1 a Hazmat Battalion. Požár zanechal zničený zadní byt, jeden obyvatel byl zraněn a ostatní uprchli po žebříku z budovy.

Požárníci poté umístili hořící baterie do speciálního kontejneru pro nebezpečné látky.

Doporučuje se, aby nabíjení těchto e-biků probíhalo pouze venku, jak uvedl jeden z obyvatelů: „Kouř od požáru pronikl přes dveře do mého bytu. Radí vám, abyste takovéto akci prováděli pouze venku.”

Další obyvatel zdůraznil nebezpečnost situace, když uvedl: „Když jsem vyšel z výtahu, viděl jsem požárníky, jak se snaží dveře rozbít a z nich se valil černý kouř.“

Požár byl pod kontrolou v 9:25 hodin. Příčinu a původ požáru určí úřad požárních inspektorů.

Týmy požárníků byly připraveny s nabíjeným hadicovým systémem, zatímco další obyvatelé unikli ze stavby s pomocí požárníků.

Tento incident nám připomíná nebezpečí spojená s používáním e-biků a důležitost dodržování bezpečnostních opatření při jejich nabíjení. Je zásadní, aby tato vozidla byla nabíjena pouze na venkovních plochách a nikoli uvnitř domů nebo bytů.

Zdroj obrázků: Lloyd Mitchell

Časté otázky (FAQ) na základe hlavných tém a informácií z článku:

1. Kde sa požiar elektrického bicyklu odohral?

Požiar elektrického bicyklu sa odohral v Brooklyne.

2. Ktoré požiarnické jednotky boli prítomné?

Požiarnym jednotkám Engine Company 310 a Ladder 174 sa podarilo túto situáciu zvládnuť.

3. Ako bol poškodený e-bicykel odstránený?

Poškodený e-bicykel bol odstránený pomocou špeciálnych tímov – Engine Company 250, Hazmat Company 1 a Hazmat Battalion.

4. Aké poškodenie zanechal požiar?

Požiar zanechal zničený zadný byt a jedného obyvateľa zraneného.

5. Aká bola reakcia obyvateľov na túto situáciu?

Obyvatelia upozorňujú na dôležitosť nabíjania e-bicyklov iba vonku a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

6. Ako boli obyvatelia evakuovaní?

Obyvatelia boli evakuovaní pomocou požiarnikov.

7. Kedy bol požiar pod kontrolou?

Požiar bol pod kontrolou o 9:25 ráno.

8. Aké dodatočné bezpečnostné opatrenia sa odporúčajú pri nabíjaní e-bicyklov?

Je dôležité, aby sa e-bicykle nabíjali výhradne vonku na otvorenom priestranstve a nie vnútri domov alebo bytov.

Definície kľúčových termínov alebo žargónu použitého v článku:

1. Lithiový-iontový akumulátor – Typ akumulátora používaný v elektrických bicykloch, ktorý je známy svojou vysokou hustotou energie.

Súvisiace odkazy:

1. Odkaz na hlavnú stránku New York City Fire Department

2. Odkaz na hlavnú stránku vlády Slovenskej republiky