E-bicykle v Lake Districte: Možnosť prekonať obmedzenia cesty automobilom a znížiť emisie CO2

V ôsmich z desiatich prípadov sa návštevníci Národného parku Lake District pohybujú autom. No tieto vozidlá spôsobujú problémy s emisiami skleníkových plynov, dopravnými zápchami, znečistením a nehodami. Vysoký objem premávky tiež ovplyvňuje ekosystémy a dokáže znechutiť ľudí od návštevy národných parkov.

E-bicykle by však mohli zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú vidiecke oblasti, a zároveň znížiť negatívne environmentálne dopady turizmu na tieto oblasti.

Nedávne výskumy naznačujú, že vidiecke oblasti majú najväčšiu potenciálnu možnosť nahradenia cestovania autom e-bicyklami a tým aj zníženia emisií CO2. Naše prieskumy, ktoré sme vykonali spolu s kolegyňou Llinos Brownovou a Noelom Cassom, zahŕňali viac ako 500 respondentov v Lake Districte v roku 2020 a 2021. Pýtali sme sa na ich skúsenosti a názory s e-bicyklami.

Jeden z najzaujímavejších zistení je, že ľudia v Lake Districte jazdia na e-bicykloch aj v daždi a v kopcovitom teréne. Väčšina aktuálnych výskumov v oblasti dopravy zvykne považovať kopce a dážď za prekážky pre aktívne cestovanie. No to sa v tomto prípade neukázalo byť pravdou. Jedna osoba dokonca uviedla, že prenájom e-bicykla bol pre ňu v daždi a vôbec nie prekážkou. Ďalšia rodina zistila, že je veľmi jednoduché prekonať kopce aj s deťmi na bicykloch.

Briti v priemere ujazdia 87 kilometrov ročne na bežných bicykloch. Naši respondenti však na e-bicykloch jazdili viac než toto za týždeň. Zistili sme, že v období obmedzení v roku 2020 v priemere lake districtčania s vlastníctvom e-bicyklov prešli viac ako 123 kilometrov týždenne a viac ako 101 kilometrov týždenne na jar 2021.

Naše výskumy tiež ukázali, že e-bicykle častejšie nahradzovali cesty automobilom ako cesty na bežných bicykloch alebo verejnou dopravou. To je pozitívne z hľadiska znižovania dopravných ťažkostí a emisií CO2 v tomto turisticky atraktívnom regióne.

E-bicykle majú teda potenciál zmeniť spôsob, akým sa v Lake Districte cestuje a zároveň pomôcť chrániť prírodu a životné prostredie. Táto alternatíva by mohla prilákať viac návštevníkov a redukovať negatívne dopady dopravy.

Často kladené otázky:

1. Ako môžu e-bicykle zmeniť spôsob cestovania v Lake Districte?
E-bicykle ponúkajú alternatívu k automobilom a môžu byť používané aj v kopcovitom teréne a v daždi. Tým sa môžu znížiť negatívne dopady turizmu na miestnu prírodu a životné prostredie.

2. Aké sú výhody e-bicyklov oproti automobilom?
E-bicykle môžu znížiť emisie skleníkových plynov, dopravné zápchy a znečistenie. Tiež majú potenciál nahradzovať cestovanie autom a tým zmierniť dopravné ťažkosti v Lake Districte.

3. Aké sú výsledky prieskumu o používaní e-bicyklov v Lake Districte?
Podľa nedávneho prieskumu, respondenti, ktorí vlastnia e-bicykle v tomto regióne, prešli v priemere viac ako 123 kilometrov týždenne počas obmedzení v roku 2020 a viac ako 101 kilometrov týždenne na jar 2021.

4. Ako sa e-bicykle používajú v Lake Districte?
Podľa prieskumu ľudia využívajú e-bicykle aj v daždi a ľahko prekonávajú kopcovité terény. E-bicykle častejšie nahradzujú cestovanie autom ako bežné bicykle alebo verejná doprava.

5. Aké sú benefity e-bicyklov pre Lake Districte?
E-bicykle môžu prilákať viac návštevníkov a zároveň redukovať negatívne dopady turizmu, ako sú znečistenie, dopravné zápchy a negatívny vplyv na ekosystémy.

Definície:

1. E-bicykel – Bicykel s elektrickým pohonom, ktorý umožňuje jazdu pomocou motora a batérie.

2. Emisie CO2 – Skleníkové plyny produkované spaľovaním fosílnych palív, ktoré prispievajú k globálnemu otepľovaniu.

Súvisiace odkazy:

Oficiálna stránka Národného parku Lake District
Link name