BMW CE 02: The Revolution of Urban Mobility

BMW, renowned for its cutting-edge automobiles, has taken a leap into the future with its latest innovation—the BMW CE 02. This electric bike is not just an eco-friendly alternative to traditional motorcycles, but a true game-changer in urban mobility.

Designed for Everyone

The BMW CE 02 is not your typical electric bike. It combines style and functionality, appealing to a wider audience. With the capability to reach top speeds of 28 mph and a range of up to 28 miles on a single charge, this bike is ready to take on any urban adventure. What sets it apart is that you can ride it with a standard car license, making it accessible to more people than ever before.

Sleek Design, Smart Features

The CE 02 exudes sophistication with its sleek design and top-notch build quality, as expected from any BMW product. Equipped with a user-friendly interface, riders can easily access essential information, such as speed and battery status, on its small screen display. Safety is a top priority, and this bike ensures that riders stay informed and protected during their journeys.

Technology at Your Fingertips

In addition to its stylish appearance, the BMW CE 02 comes with tech-savvy features to enhance your riding experience. The inclusion of a USB-C port allows riders to charge their smartphones on the go and transform them into a convenient GPS navigation device. With these smart additions, the CE 02 seamlessly integrates modern technology into your urban commute.

Unleash the Power

For thrill-seekers craving more speed and power, BMW Motorrad offers an upgraded version of the CE 02. This high-end model boasts two batteries, enabling it to reach an astonishing top speed of 59 mph. However, the added power does come with a higher price tag.

A Sustainable Future

The BMW CE 02 is a testament to BMW’s commitment to sustainability and forward-thinking mobility solutions. With its eco-friendly design, user-friendly features, and impressive quality, this electric bike is poised to redefine how we navigate the urban landscape while minimizing our carbon footprint.

Get ready to revolutionize your commuting experience with the BMW CE 02—a perfect blend of innovation, style, and sustainability.

BMW, známy svojimi futuristickými automobilmi, spravil krok do budúcnosti so svojou najnovšou inováciou – BMW CE 02. Toto elektrické bicykel nie je len ekologickou alternatívou k tradičným motorkám, ale je pravým hráčom na poli mestského dopravného systému.

Navrhnutý pre každého

BMW CE 02 nie je typický elektrický bicykel. Kombinuje štýl a funkcionalitu a oslovuje širšiu verejnosť. S kapacitou dosiahnuť maximálnu rýchlosť 45 km / h a dosahom až 45 km na jedno nabitie je tento bicykel pripravený na akékoľvek mestské dobrodružstvo. To, čo ho odlišuje, je, že ho môžete riadiť s bežným vodičským preukazom, čo mu umožňuje byť prístupný pre viac ľudí ako kedykoľvek predtým.

Elegantný dizajn, inteligentné funkcie

CE 02 vyniká sofistikovaným dizajnom a prvotriednou kvalitou, ako je očakávané od akéhokoľvek produktu BMW. Vybavený používateľsky prívetivým rozhraním, jazdci môžu jednoducho získať dôležité informácie, ako je rýchlosť a stav batérie, na malom displeji. Bezpečnosť je prioritou a tento bicykel zabezpečuje, aby sa jazdci na svojich cestách stále informovali a chránili.

Technológia na dosah ruky

Okrem svojho štýlového vzhľadu má BMW CE 02 aj inteligentné funkcie, ktoré zlepšujú jazdný zážitok. Prítomnosť USB-C portu umožňuje jazdcom nabíjať svoje smartfóny na ceste a premeniť ich na pohodlné zariadenie na navigáciu GPS. S týmito inteligentnými doplnkami sa CE 02 bezproblémovo integruje modernou technológiou do vašej mestskej jazdy.

Uvoľnite silu

Pre záujemcov o vzrušenie a túžbu po väčšej rýchlosti a sile BMW Motorrad ponúka vylepšenú verziu CE 02. Tento vyšší model disponuje dvoma batériami, čo mu umožňuje dosiahnuť ohromujúcu maximálnu rýchlosť 95 km / h. Avšak, táto pridaná energia prichádza za vyššiu cenu.

Udržateľná budúcnosť

BMW CE 02 je prejavom záväzku BMW k udržateľnosti a pokrokovým mobilným riešeniam. S ekologickým dizajnom, používateľsky prívetivými funkciami a impozantnou kvalitou tento elektrický bicykel mení spôsob, akým sa pohybujeme mestským prostredím a snažíme sa minimalizovať uhlíkovú stopu.

Pripravte sa na revolúciu vášho každodenného dojazdu s BMW CE 02 – dokonalou kombináciou inovácie, štýlu a udržateľnosti.